13.000 jobs gecreëerd of behouden in Brussel dankzij de actie van de Raad voor Economische Coördinatie (REC)

 • Print

  De Raad voor Economische Coördinatie (REC) speelt een belangrijke rol op het vlak van de tewerkstelling binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De REC, dat opgericht is via een besluit van de Brusselse regering in 2002 en actief is sinds 2005, is een uitwisselingsplatform om concrete oplossingen te bespreken en te vinden die beantwoorden aan de door de ondernemingen tegengekomen problemen om zich in Brussel te vestigen, zich er te ontwikkelen of er te blijven.

  De REC verenigt alle bestuurders van de 17 gewestelijke overheidsinstellingen in rechtstreeks contact met ondernemingen : het BAO, ACTIRIS, het ATO, het BEW, ATRIUM, BIE, Brussel Leefmilieu, Bruxelles-Formation, Mobiel Brussel, de Economische en Sociale Raad, de Directie Stedenbouw, het Brussels Waarborgfonds, INNOVIRIS, de Haven van Brussel, de GOMB, de GIMB en de MIVB.

  De Raad voor Economische Coördinatie wordt voorgezeten door de Brusselse Minister van Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek, Buitenlandse Handel, Gezondheid, Vorming van de Middenstand en het Openbaar Ambt. Het Brussels Agentschap voor de Onderneming staat dagelijks in voor de goede werking en voor zijn secretariaat.

  Bepaalde projecten vragen bijzondere aandacht gezien hun strategisch belang voor de ontwikkeling van het gewest gecombineerd met de noodzaak om de acties van verschillende instellingen te coördineren opdat deze een succes worden. Sinds 2005 heeft de REC 162 dossiers behandeld waarvan 91 vandaag afgerond. Dit cijfer is sinds 2009 sterk gestegen. In 2012 werden 41 nieuwe dossiers bij de REC geopend.

  Positief resultaat: 82% van de door de REC gesteunde ondernemingen kiezen ervoor om in Brussel te blijven en 78% kiezen ervoor om er zich te vestigen

   Dankzij de actie in overleg met de REC kon er een concrete oplossing gevonden worden die  nauwkeurig gecoördineerd werd met de verschillende Brusselse instellingen om de verhuizing van ondernemingen te verhinderen of de vestiging van ondernemingen met een groot jobpotentieel in Brussel te promoten”, aldus Françoise Lambotte, directrice van de Afdeling Expertise en Coördinatie van het BAO en verantwoordelijke van de REC voor het Agentschap.

  • voor 8 op 10 dossiers met een verhuizingsrisico werd er een positieve oplossing gevonden wat betreft de Brusselse tewerkstelling. In absolute cijfers : 62 ondernemingen van het Brusselse economische weefsel hebben beslist om in het gewest te blijven.

  • de REC heeft er eveneens voor gezorgd dat nieuwe ondernemingen werden aangetrokken. 8 behandelde dossiers op 10 hebben een positief einde gekend. Caméléon, Fujitsu, IP Global Net, de Chinese bank ICBC, de diepvriesproducten Picard en onlangs de wereldleider op het gebied van producent van melkzuren , Galactic, of nog de fabriek voor productie van cosmetica Filorga hebben  Brussel als vestigingsplaats gekozen.

  • Sinds 2005 hebben de acties van de REC ervoor gezorgd dat er meer dan 13.000 jobs gecreëerd konden worden of behouden konden worden.

  Profiel van de begeleide ondernemingen

  De prioritaire dossiers die opgevolgd worden door de Raad voor Economische Coördinatie zijn de projecten van groot sociaaleconomisch belang voor het Gewest. Ze betreffen ondernemingen die beantwoorden aan één van de vier criteria hieronder vernoemd. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Minister van Economie.

  • meer dan 50 directe jobs in Brussel tellen
  • meer dan 25 niet-gekwalificeerde directe jobs tellen
  • behoren tot één van de prioritaire innovatieve sectoren
  • een emblematisch merk zijn van Brussel

  De ondernemingen die door de REC werden gesteund sinds zijn oprichting, behoren voornamelijk tot vier grote sectoren: de industrie (18%), de voedingsmiddelensector (15%), de dienstverlening (14%) en de nieuwe informatietechnologieën (10%).

  De behandelde problemen kunnen talrijk zijn voor éénzelfde onderneming. De meest frequente problemen zijn de zoektocht naar een vestiging (36%), milieukwesties (18%) – milieuvergunning, mobiliteit, … – de financiering en de subsidies (15%).

  Versterkte middelen

  Gezien de stijging van het aantal te behandelen dossiers en het positieve resultaat van de REC, werd er in 2012 een extra budget vrijgemaakt om zijn actie te versterken; een budget dat gezorgd heeft voor de oprichting van een cel voor economische coördinatie binnen het BAO.

  Tijdens de eerste acht maanden van 2013 werden er 33 nieuwe dossiers ingediend.

  Deze resultaten bevestigen de cruciale rol van de Raad voor Economische Coördinatie in het Brusselse economische landschap binnen een perspectief van de ontwikkeling op lange termijn. De studie verwezenlijkt door PWC prijst het duurzaam karakter van de REC aan door haar rol te versterken als impuls en strategische coördinatie van de Brusselse economische instrumenten via onder meer de beheerscontracten.

  Een belangrijk debat: hoe kunnen we de economische activiteiten binnen het GPDO en het GBP verdedigen?

  De rol van de Raad voor Economische Coördinatie beperkt zich niet tot het aanbrengen van nauwkeurige oplossingen. Belastingongelijkheid, administratieve vereenvoudiging … de tweede opdracht van de REC bestaat erin na te denken over grondige problemen die de economische projectontwikkelaars in het Brussels Gewest tegenkomen.

  In het kader van de uitwerking van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) hebben de partners van de REC een gemeenschappelijke positie ingenomen en deze werd nadien verdedigd door elke instelling en via de Minister van Economie doorgegeven aan de Minister-president. Zij beschrijven er concrete voorstellen om de economische activiteiten te verdedigen, een zwakke stedenbouwkundige functie vergeleken met de huisvesting,  en zo de tewerkstelling in Brussel te houden.

  Praktische info

  Contactpersoon : Françoise Lambotte, fla@abe.irisnet.be

  Perscontact :

  Raad voor Economische Coördinatie - Françoise Lambotte, fla@abe.irisnet.be

  Brussels Agentschap voor de Onderneming - Catherine Jansen, cja@abe.irisnet.be

  Cathy Schoels, Cathy.schoels@gmail.com

  Lees alle artikels over: