Gewestelijk plan om de ontwikkeling te steunen van de Brusselse digitale media en audiovisuele sector

 • Print

  Meer dan 7.000 mensen werken in Brussel in de sector van de digitale media en audiovisuele sector. Deze vertegenwoordigt ongeveer 500 ondernemingen waarvan drie kwart actief zijn in productie, post-productie en verspreiding van content.

  Vertrekkende van deze vaststelling willen de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, en de Minister van Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel, Céline Fremault, de positie van Brussel in deze niche versterken waar er tegelijkertijd capaciteit bestaat voor productie, creatie, onderzoek en innovatie alsook een valorisatiepotentieel dat al internationaal erkend is. De doelstelling bestaat erin om de activiteiten van deze sector te ondersteunen en te dynamiseren om de aantrekkelijkheid van Brussel te ontwikkelen en tewerkstelling te scheppen.

  Een district gewijd aan de media: mediadistrict.brussels

  Binnen het kader van het stadsproject dat voor de Reyers-site bestudeerd wordt, zullen meer dan 100.000 m² voor ondernemingen, uitrustingen en onderwijsinstellingen in verband met de mediaberoepen bestemd worden. Dit project dat mediadistrict.brussels werd gedoopt, is gebaseerd op een studie die stelt dat dit initiatief geschikt en haalbaar is, zeker gezien het feit dat de sector in dit deel van de stad reeds erg aanwezig is. Eerst en vooral bestaat de doelstelling erin om de aanwezigheid en de energie van de actoren die zich reeds in het gebied bevinden in te zetten en ervoor te zorgen dat andere actoren er hun gading kunnen vinden. Verder is het de bedoeling om de media-actoren in een stadsproject met grootstedelijke allure binnen te loodsen waarin ook huisvesting en groene ruimte aangeboden worden. De herinrichting van de site zal uiteraard ook de nieuwe hoofdzetels van de VRT en de RTBF omvatten met wie er binnenkort een Samenwerkingscharter zal ondertekend worden om de ontwikkeling van de terreinen waarvan ze eigenaar zijn te bebakenen.

  Vandaag vertegenwoordigt mediadistrict.brussels een potentieel waarvan de Minister-President aan de sector voorstelt om het in functie van zijn behoeften, analoog met de concretisering van het stadsproject dat in 2019 af zou moeten zijn, te ontwikkelen.

  « Door ruimten te bieden die voor media-actoren bestemd zijn, zetten wij in op deze sector omdat bovenop het succes van ondernemingen, wij vinden dat deze sector veel toekomstperspectief voor Brussel biedt. Voor de Brusselse economie en de tewerkstelling van de jongeren, voor het imago en de aantrekkingskracht." zo verklaarde de Minister-President.

  Screen.brussels: een ecosysteem om de bedrijven dagelijks te helpen

  De cluster screen.brussels werd binnen het Brussels Agentschap voor de Ondernemingen (BAO) opgericht. Hij vult drie reeds bestaande sectorale clusters binnen het agentschap aan (ecologisch bouwen, LifeTech en ICT).

  Naar het voorbeeld van grote steden zoals Londen, Parijs, Madrid, Berlijn, Buenos Aires, ... richt Brussel vandaag zijn eigen cluster op die aan digitale en audiovisuele media gewijd is. Céline Fremault verklaart: « Ons talent en onze knowhow voor beroepen van digitale en audiovisuele productie worden internationaal unaniem erkend. Wij willen deze troef uitbuiten door een maximum aan synergieën op te zetten tussen de verschillende actoren die content voor schermen in alle maten en vormen ontwerpen, produceren, transformeren en verspreiden. »

  Ongeveer 30 ondernemingen zijn al lid van de cluster:  Skemmi, TeVizz, Studio L'équipe, Eye-Lite... Screen.Brussels wil een samenwerkingsplatform oprichten in verband met het economische, educatieve en wetenschappelijke potentieel van ondernemingen, universiteiten en O&O-instellingen en ze met de markt van audiovisuele industrieën verbinden.

  Het is een heus ecosysteem dat de gewestelijke overheden zo tot stand brengen aan de zijde van instellingen zoals Bruxellimage, dat in producties investeert, of het Brussels Film Office, dat het draaien vlotter laat verlopen. Dit ecosysteem wil dynamisch zijn en zal profiteren van de deskundigheid van andere gewestelijke organisaties waaronder BI&E voor de groei van de uitvoer, Innoviris voor Onderzoek en Ontwikkeling, de GIMB voor investeringen en City DEV Brussels voor de infrastructuur.

  Meer info?

  De cluster werd op 15 oktober l.l. boven de doopvont gehouden. Wil u meer weten over de diensten ervan? Surf dan naar de gloednieuwe website op www.screenbrussels.be!