Ondertekening van de beheersovereenkomst van het BAO

 • Print

  Aan de vooravond van zijn tiende verjaardag, werd de beheersovereenkomst van het BAO goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Normaliter zal de overeenkomst in de komende dagen door beide partijen ondertekend worden.

  Uitstekend nieuws, volgens Bruno Wattenbergh, de Operationele directeur van het agentschap : "Sinds het begin van deze legislatuur werkten we reeds aan deze beheersovereenkomst. Ook al is de inhoud misschien niet revolutionair, toch is de ondertekening ervan zeer belangrijk: een dergelijke overeenkomst betonneert namelijk de huidige opdrachten van het BAO en geeft een duurzaam karakter aan het agentschap. Het agentschap is een vzw naar privaat recht,  maar wordt wel beschouwd als een instelling van openbaar nut. Het was dan ook essentieel dat er een kader en een duidelijke opdrachtomschrijving kwam. Ook voor de bedrijven die beroep doen op onze diensten, is dit een goede zaak."

  Dit is trouwens de laatste beheersovereenkomst die door de Minister van Economie, Benoît Cerexhe, op de agenda werd geplaatst en goedgekeurd werd door de voltallige Brusselse regering.

  Het BAO heeft als doel de startende en bestaande Brusselse ondernemers te informeren via het nummer 1819, de telefoonlijn voor de ondernemers.  Daarnaast oriënteert het BAO de bedrijven tijdens hun groeitraject  via doelgerichte begeleidingen (innovatie, financiering, investering, internationalisatie, ...). Het BAO spitst zich daarbij toe op 4 strategische sectoren : ICT, gezondheid, Milieu en Eco-constructie.

   

  Lees alle artikels over: