Vrouwelijk ondernemerschap in Brussel: impulse.brussels schiet in actie !

 • Print

  Hoewel vrouwen de helft uitmaken van de beroepsbevolking, zijn er relatief weinig die zich aan het ondernemerschap wagen. Dit fenomeen is echter niet typisch voor het Brussels Gewest of België, het wordt waargenomen in alle landen van de Europese Unie. Reeds vele jaren zet de Europese Commissie tal van acties op om vrouwen aan te moedigen zich in het ondernemingsavontuur te storten.

  Om een heldere diagnose te stellen in verband met de participatie van vrouwen aan de ondernemingsactiviteit, om de evolutie te volgen van de vertegenwoordiging van vrouwen in de ondernemingswereld of om doelgerichte strategieën te ontwikkelen om het aandeel aan vrouwelijke ondernemers in de economie te vergroten, heeft de Minister van Economie en Tewerkstelling, Céline Fremault, impulse.brussels belast met het verzamelen van statistische indicatoren met betrekking tot het ondernemerschap van vrouwen. Daarnaast diende impulse.brussels ook de motivatie en de ambitie van deze vrouwelijke ondernemers te bestuderen en de verschillende belemmeringen voor het vrouwelijke ondernemerschap in kaart te brengen. Deze studie behandelt deze verschillende thema's vanuit het Brusselse standpunt. De belangrijkste cijfers werden verzameld in een aparte brochure, maar u kan ook de volledige studie downloaden.

  Maar we hebben ons niet enkel beperkt tot cijfers ! De studie toonde overduidelijk aan dat de verschillende initiatieven voor vrouwelijk ondernemerschap in Brussel te weinig zichtbaarheid krijgen. Daarom werd tevens een webplatform ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap opgestart: www.womeninbusiness.be. Met dit platform wil het gewest de structuren die actief zijn in dit domein meer kenbaar maken. Bedoeling is dat de site een vitrine wordt van het vrouwelijk ondernemerschap en vrouwen aangemoedigd worden om zich in het ondernemingsavontuur te storten. Alle diensten bestemd voor vrouwelijke ondernemers worden er opgelijst, naast getuigenissen, video's, studies enz...

  impulse.brussels verzamelde in januari bovendien de verschillende begeleidingsstructuren die specifiek actief zijn op het vlak van vrouwelijk ondernemerschap. Bedoeling was de problemen te identificeren waarmee onderneemsters kampen en passende antwoorden hierop te formuleren door specifieke acties op touw te zetten.

  De eerstvolgende afspraak met « Women In Business » is bovendien voorzien op het Salon Ondernemen, dat op 19 en 20 maart plaatsvindt op Tour et Taxis. Alle organisaties die vrouwelijke ondernemers begeleiden zullen aanwezig zijn op een groepstand (stand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Talrijke interessante debatten zullen er ook georganiseerd worden. Hou de agenda mbt tot het salon Ondernemen in de gaten !

  Wenst u meer te weten over de acties die we organiseren voor vrouwelijke ondernemers? Surf naar www.womeninbusiness.be of contacteer de coordinatrice van het project:Ines de Biolley.