• Print

  Nieuws

  1. Bye Bye Tour & Taxis. Hallo UNO !

   Vanaf januari 2015, zal impulse.brussels gevestigd zijn in Sint-Gillis. Het agentschap zal er zijn intrek nemen in het UNO-gebouw, samen met Atrium, Innoviris en RIB.

  2. Het Rekenhof heeft de rekeningen van 2008, 2009 en 2010 van impulse.brussels gecertificeerd

   Op dinsdag 16 september wees de krant L'Echo in een artikel op het wanbeheer van impulse.brussels. Om dit artikel op te stellen, baseerde de journaliste zich op het voorlopige rapport van het Rekenhof uit september 2013.

  3. De activiteiten van Impulse.brussels in 2013 in de schijnwerpers !

   Impulse.brussels breekt met de jarenlange traditie door dit jaar geen klassiek activiteitenverslag op te stellen waarin alle acties gedetailleerd worden voorgesteld. De nieuwe editie van het activiteitenverslag, de "Highlights 2013" laat u vooral toe de belangrijkste verwezenlijkingen, acties en cijfers van impulse.brussels visueel te ontdekken !

  4. Vrouwelijk ondernemerschap in Brussel: impulse.brussels schiet in actie !

   Een studie over vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een platform ter ondersteuning van vrouwelijke ondernemers, netwerkactiviteiten,... kortom, een hele reeks acties worden op touw gezet om vrouwen aan te moedigen zich in het ondernemersavontuur te storten !

  5. Verhuizing voorzien voor impulse.brussels

   Enkele maanden geleden nam de gewestregering reeds het besluit om een Huis van Ondernemerschap, Handel en Innovatie op te richten. Dit zal 4 bestaande organisaties omvatten die worden gegroepeerd op één enkele plek in Sint-Gillis !

  6. Brussels Agentschap voor Onderneming wordt "impulse.brussels"

   Op maandag 18 November werd het BAO door de Brusselse ondernemers omgedoopt tot impulse.brussels. Tegelijkertijd maakten we van de gelegenheid gebruik om ons logo op te frissen en aan te passen aan de nieuwe grafische lijn die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onlangs lanceerde..

  7. Het BAO neemt deel aan de Global Entrepreneurship Week

   Een week vol evenementen, workshops, conferenties voor ondernemers in spe of ervaren ondernemers!

  8. Gewestelijk plan om de ontwikkeling te steunen van de Brusselse digitale media en audiovisuele sector

   De nieuwe Brusselse cluster "Screen.brussels" werd op 15 oktober boven de doopvont gehouden. Die werd opgericht onder de vleugels van het BAO en zal niet alleen de samenwerking tussen audiovisuele bedrijven, de academische wereld en de overheid bevorderen,maar ook de opstart van nieuwe projecten en bedrijven stimuleren en de sector op lokaal en internationaal niveau promoten.

  9. 13.000 jobs gecreëerd of behouden in Brussel dankzij de actie van de Raad voor Economische Coördinatie (REC)

   De Raad voor Economische Coördinatie (REC) speelt een belangrijke rol op het vlak van de tewerkstelling binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De REC, dat opgericht is via een besluit van de Brusselse regering in 2002 en actief is sinds 2005, is een uitwisselingsplatform om concrete oplossingen te bespreken en te vinden die beantwoorden aan de door de ondernemingen tegengekomen problemen om zich in Brussel te vestigen, zich er te ontwikkelen of er te blijven. In 2012 heeft de REC 41 ondernemingen gesteund

  10. Milieu: nieuwe projectoproep voor BSE Academy !

   BSE Academy est un programme financé par la Région de Bruxelles-Capitale et par le Fonds européen de Développement Régional (FEDER) pour soutenir l’entreprenariat vert. A partir du 8 octobre, le prochain appel à candidatures est ouvert !

  Pagina's