• Print

  Nieuws

  1. Komende internationale zakelijke bijeenkomsten in de sector duurzame bouw

   Vous voulez offrir à votre entreprise de nouvelles perspectives d’affaires ? Conquérir de nouveaux marchés ? Trouver des produits innovants à distribuer ? Rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux et technologiques ? Voici les prochains rencontres d'affaires dans le domaine de la construction durable.

  2. Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering: nominatie voor het project Boost Your Talent

   Boost Your Talent », een programma dat ondernemingszin wil bevorderen, is één van de twee Belgische genomineerden voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering. BYT wordt gecoördineerd door het BAO.

  3. Het BAO ontving de tweede ster van het label Ecodynamische onderneming

   Het label « Ecodynamische onderneming » is een officiële erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de goede praktijken voor milieubeheer in de ondernemingen. Het beloont hun milieudynamisme en hun vooruitgang op het vlak van, bijvoorbeeld, afvalbeheer, rationeel energiegebruik, het beheer van de mobiliteit van de werknemers ...

  4. Uitwisseling van ervaringen omtrent stedenbouwkundige vergunningen

   De Vereniging van Steden en Gemeenten van Brussel en het het Brussels Agentschap voor de Onderneming bundelden hun krachten voor de organisatie van een infosessie voor de gemeentelijke diensten voor stedenbouw.

  5. Het Startup Weekend te Brussel : een overweldigend succes !

   129 deelnemers, 47 projecten die werden gepitcht en 18 teams ! Het Startup Weekend in Brussel zat tjokvol ...

  6. Het Nationaal Contact Punt Brussel is nu on-line !

   NCP Brussels is vanaf vandaag uitgerust met een eigen webstek nl. www.ncpbrussels.be ! NCP Brussels helpt alle Brusselse stakeholders om toegang te krijgen tot Europese steun voor onderzoek- en innovatie-projecten dankzij haar brede waaier aan gratis en hoog kwalitaitieve dienstverlening.

  7. Het BAO geciteerd als "meest gewaardeerde instelling" door de Brusselse ondernemers

   Sinds het jaar 2000 organiseert BECI regelmatig zijn politieke barometer voor Brussel.Deze online vragenlijst wordt naar 3 500 ondernemers gestuurd. Gemiddeld geven meer dan 200 Brusselse beleidmakers via dit kanaal hun mening. De resultaten getuigen van een algemene ontevredenheid over het werk van de Brusselse ministers.

  8. Brusselse Regering moedigt ondernemingen aan om aan Europese programma's deel te nemen

   Het NCP of "Nationaal contactpunt" werd in het leven geroepen om ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten te helpen bij deelname aan Europese onderzoeksprogramma's. Sinds 2011 werden alle Brusselse NCP-diensten in het BAO gecentraliseerd.

  9. De Brusselse starter is ambitieus

   Reeds 10 jaar bestudeert het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) het profiel en het begeleidingsparcours van de starters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2012 werd die studie opnieuw uitgevoerd.

  10. Ondertekening van de beheersovereenkomst van het BAO

   Aan de vooravond van zijn tiende verjaardag, werd de beheersovereenkomst van het BAO goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Pagina's