De clusters en bedrijvennetwerken

 • Tweet
 • Print

  Sinds de opstart, stimuleert impulse.brussels bedrijfsinnovatie in activiteitensectoren die prioritair zijn voor het Brussels Gewest, om de gewestelijke en internationale groei, het concurrentievermogen, de duurzaamheid en de tewerkstelling te bevorderen. Het betreft volgende sectoren :

  • ICT, en meer bepaald niches zoals business intelligence, Entreprise Resource Planning (ERP) / Customer Relationship Management (CRM), veiligheid, Geographic Information System (GES), E-Health

  • Groene technologieën en dan meer bepaald niches inzake afvalverwerking en waterzuivering

  • Ecobouw

  • Levenswetenschappen, en meer bepaald niches zoals telemetrie E-Health en klinische proeven.

  Aan de innoverende Brusselse ondernemingen in deze subsectoren wil impulse.brussels een ecosysteem van groei voorstellen, waarin ze competenties verwerven en delen, partners ontmoeten  (academici partners, deskundigen voor technologieoverdracht, business angels, consultants, andere brusselse instellingen), gemeenschappelijke hinderpalen voor hun groei en mogelijke oplossingen ervoor samen kunnen bespreken (clustering). Zo werden al in verschillende subsectoren clusters opgestart : 

  • Cluster software.brussels

  • Cluster screen.brussels

  • Cluster lifetech.brussels
  • Cluster ecobuild.brussels

  • Netwerk greentech.brussels

  Naast de individuele begeleiding, kunnen de ondernemers uit deze clusters van enkele bijkomende diensten genieten. Het aanbod past zich aan de graad van rijpheid van het project aan en omvat hoofdzakelijk  :

   • Deelname aan specifieke workshops gebaseerd op de uitdagingen waarmee de leden van de sectorale clusters geconfronteerd worden;
   • Deelname aan technologische en handelsmissies in het buitenland met een individuele voorbereiding en de organisatie van afspraken met potentiële technologische en commerciële partners (In coördinatie met Brussels Invest & Export en zijn economische en handelsattachés)

   • Zoektocht naar kansen voor technologische valorisering of voor technologische oplossingen door de identificatie en het in contact brengen met buitenlandse partners;

   • Begeleiding bij het opzetten en bij het beheer van projecten voor technologische overdracht via Enterprise Europe Brussels

   • Internationale valorisering van de clusters en hun leden;

   • Sensibilisering, informatieverstrekking en opleidingen, die de deelname stimuleren aan Europese programma's voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (via onze functie van National Contact Point) :

    • Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling, Horizon 2020;

    • Programma voor Concurrentievermogen en Innovatie van de Europese Commissie voor ondernemingen en kmo's, COSME.

    • Andere specifieke programma's voor KMO's (bijvoorbeeld: Innovatieve SME's)