Team

 • Tweet
 • Print

  Om zijn taken tot een goed einde te brengen, kan impulse.brussels rekenen op een team van een zestigtal personen die voornamelijk uit de privésector komen. Dit multidisciplinaire team wordt voortdurend bijgeschoold en zet zich dag na dag in om tegemoet te komen aan de vragen en behoeftes van de ondernemingen.

  De adviseurs zijn gegroepeerd in 3 grote competentie-units :

  1) Het departement Informatie & Netwerken

  Dpt Info et réseauxHet vakgebied van dit departement is informatie en economische animatie.

  De adviseurs informeren en adviseren alle Brusselse ondernemingen en projectdragers over de openbare diensten en hulpmiddelen die tot hun beschikking staan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over financiering en over alles wat te maken heeft met het opstarten of ontwikkelen van een economische activiteit.

  De individuele informatie wordt gegeven via de dienst 1819.

  De collectieve informatie neemt diverse vormen aan, zoals het ter beschikking stellen van verschillende sites en zoekmotoren, de aanwezigheid op sociale media, de organisatie van seminars, informatie- en coachingsessies of de deelname aan beurzen.

  2. Het departement Expertise & Coordinatie

  Dpt Expertise et Coordination de l'ABEDit departement bestaat uit een team van interne en externe deskundigen dat :

  • de sociaaleconomische ontwikkeling van de ondernemers ondersteunt door hen gericht te begeleiden voor een een aantal beperkte thema's.
  • de goede werking verzekert van de Economische Coördinatieraad (regionaal overlegorgaan)
  • deskundige ondersteuning geven aan de andere departementen inzake financiering, business plan, juridische kwesties, stedenbouw, milieu).

  3. Het departement Innovatiesectoren

  Dpt Secteur InnovantsDit departement wil de groei ondersteunen en stimuleren van bedrijven die actief zijn in innovatieve sectoren die prioritair zijn voor het Gewest (en vermeld in Gewestelijk Innovatieplan) : gezondheid, nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, milieutechnologie en ecobouw. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de tewerkstelling, de duurzaamheid en de internationalisering van bedrijven. De 4 sectoren van impulse.brussels worden ondersteund door een vijfde pool « Innovatie en Internationalisatie ». Deze laatste pool is vertegenwoordiger van het grootste bedrijfsondersteunende netwerk « Enterprise Europe Network » (in samenwerking met BECI), en is tevens NCP Brussels (contactpunt voor Europese onderzoeksprogramma"s).

  pt Coporate ServicesDe 3 departementen van impulse.brussels worden in hun dagelijkse werking ondersteund door een vierde departement, dat van de Corporate Services. Dit zorgt voor een kwaliteitsbeleid, ondersteunt de directie voor de implementering van strategische projecten, is verantwoordelijk voor het budget en de boekhouding van impulse.brussels, verzorgt de corporate communicatie en geeft de nodige steun op het vlak van informatica, logistiek en techniek in het algemeen.