Heeft u nood aan gerichtere begeleiding door deskundigen?

 • Print

  impulse.brussels beschikt over een team van adviseurs en deskundigen die uw project in details kunnen analyseren en u begeleiden bij de verwezenlijking.

  Sommige begeleidingen zijn niettemin onderworpen aan bepaalde voorwaarden (activiteitensector, sociaal-economische impact van het project,...).

  U kan met de deskundigen in alle vertrouwelijkheid discussiëren over uw project of bedrijf, met name inzake :

  • Overheidsteun :

   Wij identificeren de gepaste steunmaatregelen en leggen u de toekenningsvoorwaarden uit. Wij zullen ook aanbevelingen doen voor de samenstelling van uw dossier. U kan wel eventueel uw vragen al voorbereiden door eerst Ecosubsibru te raadplegen, ons subsidieportaal voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : www.ecosubsibru.be  

  • Financiering :

   Wij identificeren en valideren uw financiële behoeften en stellen de mogelijke financiële oplossingen voor. U krijgt ook een checklist met de verschillende elementen die nodig zijn om een goed financieringsdossier op te stellen.

  • Ondernemingsplan (business plan) :

   Wij geven u meer uitleg over de essentiële elementen die u moet integreren in een ondernemingsplan of, indien u al verder gevorderd bent, lezen we uw business plan kritisch na en verifiëren we het geheel. Natuurlijk geven we u aanbevelingen over aspecten die moeten verbeterd worden en herlezen we nadien nog eens uw business plan. Ook hier kan u al deels zelf aan de slag; impulse.brussels heeft namelijk een tool ontwikkeld waarmee u gratis, stap per stap een ondernemingsplan kan opstellen. Het is beschikbaar op www.mijnstarterkit.be

  • Regtionale steunmaatregelen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie  :

   Na analyse van uw project, bekijken we alle mogelijke steunmaatregelen (regionaal, federaal, europees) waarvoor uw project in aanmerking kan komen en stellen we de gepaste steunmaatregel voor. Betreft het een europese steunmaatregel, dan leggen we u ook het mechanisme uit en begeleiden we u voor de samenstelling van uw dossier.

  • Milieukwesties :

   Wij analyseren uw dossier globaal maar voeren ook een technische analyse uit. En wij zoeken samen met u naar eventuele technische oplossingen voor uw probleem, identificeren mogelijke leveranciers en geven u advies voor de samenstelling van uw lastenboek en voor de selectie van de offertes. We identificeren ook de mogelijke overheidssteun en doen aanbevelingen voor de samenstelling van uw dossier. Indien nodig, voeren we ook een reglementaire analyse uit.

  • Stedenbouw- en milieuvergunningen :
   Wij analyseren de context en geven aan welke soort vergunning aangepast is aan uw vraag. Wij leggen u de te volgen procedure uit en geven u alle nodige elementen om de aanvraagformulieren goed in te vullen. Wij geven ook aanbevelingen om uw dossier te optimaliseren en help u ook bij het schrijven van uw aanvragen. Wij kunnen u ook de adviezen en beslissingen van de administratie uitleggen en wat de gevolgen daarvan zijn.

  • Technologische positionering van een project

   Wij analyseren uw project en de argumenten over de technologische troeven die u voorlegt. Wij voeren een nieuwheidsonderzoek uit in octrooidatabanken en internationale technologiedatabanken die informatie bevatten over concurrerende/vergelijkbare producten of diensten. In zeer specifieke gevallen, doen we beroep op externe, technologische deskundigen.

  • Concurrentiepositie van een project

   Wij evalueren twee aspecten. Wat betreft het prospectieluik, maken we de inventaris op van de relevante product-marktcombinaties en zoeken marktinformatie op over gelijkaardige producten/diensten. Ook zoeken we naar internationale marktstudies met het oog op prospectie. Vervolgens evalueren we de aantrekkelijkheid van de product-marktcombinaties, synthetiseren we de informatie en geven u aan welke combinaties potentieel inhouden. Wat betreft het feitelijk luik, gaan we bijdragen aan de verwezenlijking van een marktstudie en identificeren we de concurrentie  (analyse van aanwezige technologieën, benchmark van producten, definitie van competitieve waardevoorstellen).

  • Ontwikkelingsstrategie van een project 
   Wij begeleiden u om de strategische ontwikkelingspistes door interne of externe groei te bepalen of te valideren en nemen daarbij een duurzame ontwikkeling in beschouwing. 

  • Internationale partnerships inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie :
   Wij maken voorafgaand een audit van uw capaciteit om deel te nemen aan een onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma van de Europese Commissie. WIj valideren het project ten opzichte van de doelstellingen van het onderzoeksprogramma en zoeken naar internationale partners waarmee u een partnership op touw kan zetten. Vervolgens begeleiden wij u stap voor stap voor de vormvereisten van de Europese dossiers, voor de onderhandelng met de Europese Commissie, voor de uitvoer van het project, alsook voor de valorisatie en benutting van de bekomen onderzoeksresultaten.

   

  Opgelet! Onze deskundigen schrijven het ondernemingsplan niet in uw plaats, stellen geen brieven of juridische documenten op en ondernemen geen acties in uw naam. Zij vertegenwoordigen u niet bij het gerecht, bij overheidsinstanties, andere administraties of derden.  Indien nodig verwijzen zij u naar specialisten die u kunnen verder helpen. De adviezen van onze deskundigen zullen u echter helpen om een beter inzicht te krijgen in uw situatie, de relevante wetgeving en procedures alsook de mogelijke oplossingen.