Over impulse.brussels

 • Tweet
 • Print

  Het Brussels Agentschap voor de Onderneming werd in 2003 opgericht door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BAO groeide vervolgens al snel uit tot één van de voornaamste gesprekspartners voor elke startende of ervaren ondernemer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2013 werd het BAO omgedoopt tot impulse.brussels.

  Drievoudige opdracht

  De organieke opdrachten van impulse.brussels zijn opgesplitst in drie krachtlijnen  :
  1. Het doorgeefluik zijn voor iedereen die in Brussel onderneemtBedoeling is dat elke (potentiële) ondernemer snel en makkelijk de concrete informatie terugvindt die hij nodig heeft en ook meteen weet welke publieke of private instelling of organisatie hem verder kan helpen met de verwezenlijking van zijn project.

  2. Aan de innoverende Brusselse ondernemingen en ecosysteem voor groei voorstellen waarin zij know how verwerven, partners kunnen ontmoeten en kunnen genieten van een coaching op maat doorheen hun volledige groeicyclus.

  3. Aan de ondernemers in het algemeen een gerichte begeleiding aanbieden, weliswaar voor een beperkt aantal thema's die niet beschikbaar op de markt zijn.

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertrouwt impulse.brussels regelmatig bijkomende opdrachten toe die de economische ontwikkeling van het gewest moeten versterken. impulse.brussels is tevens actief in enkele Europese programma's.

  impulse.brussels voert zijn opdrachten uit in functie van de prioriteiten en doelstellingen van de beheersovereenkomst die ze afsloot met de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze meerjarige overeenkomst legt de doelstellingen vast van het agentschap alsook de werkingsmiddelen om deze doelstellingen te bereiken.