• Print

  Angelo Santoro, Managing Director van Freemind Consulting

  Zoals zoveel high-tech ondernemingen heeft Freemind Consulting problemen om in België de technische profielen te vinden die het nodig heeft. Desondanks kende deze KMO die in 2003 werd opgericht en gevestigd is in Sint-Agatha-Berchem een mooie groei en ontbreekt het niet aan nieuwe ideeën. Zijn sterproduct, de Leonardo software – een oplossing voor de telebewaking van complexe infrastructuren – ligt aan de basis ervan.

  U bent de managing director van Freemind Consulting, een hightechbedrijf dat begin jaren 2000 werd opgericht. Kunt u me in twee woorden vertellen wat u doet? 

  In feite houdt Freemind Consulting zich met twee dingen bezig. Het eerste is de ontwikkeling van software-oplossingen waarmee grote ondernemingen sommige van hun business processen kunnen automatiseren. Een typisch voorbeeld: Belgacom TV. Als een klant dit product in een winkel van de provider bestelt, komt er een heel proces op gang. Een reeks technische handelingen moeten elkaar opvolgen zodat het tv-signaal zo snel mogelijk de klant bereikt. Welnu, wij moeten deze technische handelingen zoveel mogelijk automatiseren ... en tegelijk de klant garanderen dat het systeem betrouwbaar zal blijven.

  Ons tweede vak, dat overigens aan de oorsprong van de oprichting van Freemind Consulting lag, is van geheel andere aard: systemen bouwen voor de telebewaking van complexe infrastructuren. We creëren dus toepassingen voor de operatoren in de controlecentra zodat zij de meest uiteenlopende installaties zoals verwarmings- en verluchtingssystemen, liften, toegangscontrole, verlichting, videobewaking en de ICT-systemen zo efficiënt mogelijk en op afstand kunnen beheren. Beheren, dat betekent in het bijzonder snel eventuele problemen opsporen om te kunnen ingrijpen. Als het mogelijk is, liefst op afstand.

  Maar controle op afstand bestaat toch al een hele tijd …

  ‘Dat is waar, maar onze softwareoplossing – die ‘Leonardo’ heet – laat toe om alles te visualiseren en alles via één enkel scherm te beheren. Dat is onze toegevoegde waarde! Schematisch zou men kunnen zeggen dat alle leveranciers van bewakingssystemen (verlichting, systemen tegen indringers, netwerken enz.) software hebben voor de controle van de toepassing. Voor de uiteindelijke klant wordt die opeenstapeling van softwarepakketten problematisch. Hoe ingewikkelder het wordt, des te meer tijd het in beslag neemt, en als er grote problemen zijn, een brand bijvoorbeeld, is tijd nu net de ontbrekende factor voor de operatoren. Onze software is een besturingssysteem dat in feite alle informatie uit de verschillende subsystemen verbindt en die dan op een zeer ergonomische manier aan de operators doorgeeft die in geval van problemen moeten ingrijpen. Ze besparen zo enorm veel tijd! En dat alles natuurlijk met de mogelijkheden die het internet biedt …

  Wie zijn jullie eindgebruikers voor dit soort softwareoplossingen? Grote bedrijven uit zowat alle sectoren of eerder gespecialiseerde bedrijven uit bijvoorbeeld de sector facility management?

  Freemind Consulting ‘Toen ik Freemind Consulting in 2003 oprichtte wilde ik voorrang geven aan de rechtstreekse verkoop aan grote ondernemingen. Ik had referenties nodig, ik had feedback nodig om te zien in hoeverre onze oplossingen aansloten op de behoeften van de markt. Maar sinds vorig jaar willen we ook een model voor onrechtstreekse verkoop ontwikkelen, vooral voor de grotere integratoren zoals Fabricom GTI, Securitas, ICT-integratoren ... Voor ons is dat belang evident omdat we op die manier twee soorten inkomsten kunnen genereren:

  1. de verkoop van licenties;
  2. het innen van royalty’s elke keer dat integratoren onze Leonardo software installeren bij een van de bedrijven die bij hen klant zijn. Voor de integratoren is LEONARDO een ideaal instrument om unieke oplossingen in te zetten die bovendien een grote toegevoegde waarde hebben, weinig tijd vragen en niet duur zijn.’

  Niet iedereen is in staat om zo’n specifieke software als Leonardo te creëren. Waar hebt u het idee gehaald?

  ‘Dat is een heel verhaal. Het begon in 1994. Ik werkte toen voor Alcatel in Italië en ik ben voor rekening van Alcatel naar België gekomen. Ik moest hier een jaar of twee blijven en ik ben niet meer weggegaan … Al die jaren werkte ik aan een software besturingsysteem dat in feite de voorvader was van Leonardo. Maar ik droomde al sinds ik in Italië op de universiteit zat van een eigen onderneming. De gelegenheid bood zich aan in 2002. Alcatel was niet erg geïnteresseerd in het product waar ik aan werkte, mijn contract liep ten einde, en de Kredietbank toonde belangstelling voor de software. Ik zag dat het voor mij de gedroomde kans was. Ik heb besprekingen met Alcatel en met de Kredietbank gevoerd… en ik ben gestart.

  Ik was alleen, maar ik had een klant, en wat voor een! Ik heb onmiddellijk een technicus aangeworven die in de tijd van Alcatel reeds met mij samenwerkte, hij kende het product tot in de puntjes. Dan heb ik een consultant van Alcatel aangeworven, en later nog andere collega’s. In februari 2003 is Freemind Consulting bij de notaris opgericht. En alles was in kannen en kruiken. We deden voor Alcatel enkele internationale projecten in onderaanneming en ik had bovendien de broncode gekocht van de software waarop Freemind Consulting steunde. Een aankoop voor een bedrag met 6 cijfers ... maar het was voor iedereen een win/win situatie. Dat gezegd zijnde werden de opbrengsten van het bedrijf systematisch opnieuw in het bedrijf gepompt, met name voor de ontwikkeling van LEONARDO en ons ander vak, de automatisering van het business process in grote ondernemingen.’

  Hebt u bij de overheid aangeklopt om de financiering van uw ontwikkeling te begeleiden?

  ‘Ja. Mijn bankadviseur had me op de diversiteit en het nut van deze subsidies gewezen, des te meer omdat ik in de ontwikkeling van de softwareoplossing Leonardo wilde investeren en reeds zo heel wat andere ontwikkelingsprojecten had, onder meer de automatisering van business processen. Het klopt dat ik een erg nuttige ondersteuning van het BAO heb gekregen. Het gewest biedt bovendien nogal wat specifieke en zeer nuttige subsidies, exportsubsidies, subsidies voor het bouwen van een eigen webstek, om te helpen bij het financieren van professionele consultancy. Ik heb de tijd genomen om de dossiers zelf samen te stellen. Dat is niet zo ingewikkeld als men je soms wil laten geloven ... Maar het vraagt tijd en je moet weten waar je over praat.'

  Als je een bedrijf opricht, weet je dat er problemen zullen ontstaan. Sommige kan je voorzien, andere niet… Met welke problemen kreeg u te kampen?

  ‘Het enige echte probleem is aanwerving, de professionals vinden die we nodig hebben. Ontwikkelingsspecialisten van Java moet ik in Italië gaan zoeken! En voor AutoCAD-specialisten (Computer Aided Design software) en voor specialisten in telecontrole is het al even ingewikkeld. Tegelijk verhinderde die complexiteit niet dat Freemind Consulting zich ontwikkelde. Ik moet toegeven dat ik heel wat anciens van Alcatel heb aangeworven, mensen waarmee ik had samengewerkt. Een van hen is mijn vennoot, Lisiane Goffaux. Op dit ogenblik hebben we een dertigtal mensen voltijds in dienst, bedienden en consultants. En verder gaan we het commerciële team in maart uitbreiden met een Directeur Product Management om de groei van LEONARDO te ondersteunen. En ja, ook hij komt van Alcatel-Lucent.’

  Wat die commerciële kant betreft, had u geen problemen tijdens de beginjaren?

  ‘Laat ons zeggen dat de ontwikkeling op dat vlak iets trager is verlopen dan ik me had voorgesteld. De wereld van het building management heeft er nogal lang over gedaan voor hij echt belangstelling voor onze oplossing kreeg. Heeft dat misschien te maken met conservatisme bij de betrokken bedrijven? Ik weet het niet, misschien … Ik moet zeggen dat België van nature geen innovatief land is. Men wacht af om te zien hoe het gaat, er zit een conservatief kantje aan, ja, pragmatisch ook. Maar goed, het vraagt gewoon wat geduld.'

  Zitten er innovatieve projecten in de pijplijn?

  We gaan voort met het ontwikkelen van onze Leonardo software om de convergentie tussen de toepassingen in gebouwen nog beter in de verf te zetten. Op dit moment integreren we voornamelijk toepassingen die te maken hebben met de veiligheid van het gebouw (bijvoorbeeld de toegangscontrole) en met gebouwenbeheer (verwarming, verlichting, enz.). Maar er is een duidelijke tendens: mettertijd zullen zowel ICT-netwerken (telecommunicatie en  computersystemen) in één enkel systeem worden geïntegreerd, en dat uiteraard op een ‘web-based’ manier. We staan klaar om de marktevolutie te ondersteunen.’


  Site web : www.freemind-group.eu

  Interview door Adrien Mintiens