• Print

  Daniel Verougstraete, Gedelegeerd Bestuurder van Routing International

  In omvang verdubbelen binnen twee jaar ... Dat is de uitdaging die Routing International wil aangaan, een kleine kmo gespecialiseerd in de uitgave van software ter optimalisatie van de transportplanning. Een ambitieuze doelstelling, zoveel is zeker, maar de onderneming is de voorbije jaren zo sterk gegroeid dat niets onmogelijk lijkt. Daar is gedelegeerd bestuurder Daniel Verougstraete van overtuigd.

  Voor we het hebben over de evolutie van uw bedrijf, eerst iets over uw vakgebied. Wat doet u?

  “Routing International is een bedrijf dat zich voor 100% toelegt op de uitgave van software ter optimalisatie van de transportplanning. Ons sterproduct is “WinRoute”, een software waarmee onze klanten niet alleen de dagelijkse planning van hun voertuigen kunnen opstellen, maar ook hun vaste transportplannen kunnen optimaliseren. Hiermee kunnen ook de efficiëntie en de kostprijs berekend worden van de transportstrategieën die gehanteerd worden door onze klanten. Een voorbeeldje om aan te tonen hoe nuttig dit product is: Ikea levert uw grote aankopen aan huis. Nu, de dag voor elke levering moet de onderneming het werkschema van de leveranciers correct kunnen plannen. Hoeveel mensen zijn er op een bepaalde locatie nodig om iets te leveren, met welk voertuig. Is er een lift nodig? Om hoe laat verwacht de klant zijn levering? Enzovoort, enzovoort. Het is een heel complex gegeven voor bedrijven.”

  Wanneer bent u op het idee gekomen om zo'n software te ontwikkelen?

  Het bedrijf werd opgericht op 1989 door Jos Sluys – die later Arinso zou oprichten. In die tijd was hij transportverantwoordelijke bij Unilever voor ijsmerken. De regeling van het transport was dus van cruciaal belang. Hij had enkele studenten aangeworven om een klein programma te schrijven om dit te beheren. Met zijn typische ondernemingszin had hij een kmo opgericht om zich daarna volledig op Arinso te concentreren.Gevolg: de groei van Routing International werd beknot. Jos had geen tijd meer om zich hiermee bezig te houden. Het bedrijf kwijnde weg en dan, in 2000, komt Michel Waterschoot bij Routing werken. Hij begint de structuur te professionaliseren, de activiteiten te ontplooien. 

  Ik ben hem in 2006 komen versterken en op dat ogenblik zijn we, met z'n tweeën, hoofdaandeelhouder geworden van Routing, Jos Sluys had nog 45% van de aandelen in handen. In die tijd had Routing een twaalftal mensen in dienst, een omzet van zo'n miljoen euro en kantoren in België, Frankrijk en Nederland.”

  Waar lag op dat moment uw prioriteit?

  RoutingInternational“Eerst moesten we het bedrijf stabiliseren, weer winstgevend maken. We hebben het bedrijfslogo en de website veranderd en ook meer verantwoordelijkheden gegeven aan de werknemers zodat die weer allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden. We hebben ook nieuwe impulsen gegeven aan onze marketing en de nadruk gelegd op de ontwikkeling van ons sterproduct: we verkopen de licentie van onze software WinRoute met een dienstencontract, bijvoorbeeld voor de cartografische updates. 

  En daarna zijn we aanvullende subproducten gaan ontwikkelen, zoals een webinterface om de transportplanning te visualiseren, of een link met de GPS Tom-Tom. We hebben ook nieuwe commerciële medewerkers aangeworven, vooral in Frankrijk, en onze klantenportfolio “herwerkt”. Kortom, grondige veranderingen.”

  Een “reboot” van de onderneming dus, welke hoofddoelstelling streeft u vandaag na?

  “We moeten binnen twee jaar dubbel zo groot worden. Met onze huidige omvang zijn we te zwak, de toekomst van het bedrijf is te sterk gebaseerd op enkele onmisbare personen. Als die vertrekken, gevaar!”

  Betekent dat ook dat u uw productaanbod grondig moet gaan wijzigen?

  “We gaan in elk geval onze basisalgoritmes grondig aanpassen om ons product te versterken. We gaan dit ook beschikbaar stellen via internet. En daarvoor zijn we een partnerschap aangegaan met Masternaut, Europees leider in de lokalisatie van voertuigen. We hebben een vereenvoudigde versie van onze optimalisatiemotor geïntegreerd in hun platform. In plaats van twee producten, een voor de optimalisering en een voor de opvolging van de voertuigen, kan het bedrijf nu een geïntegreerde tool gebruiken om de vloot van A tot Z te beheren en dankzij deze integratie kan de beginplanning ook makkelijk vergeleken worden met wat er effectief gebeurd is onderweg.” 

  Dit is voor u een belangrijk partnerschap?

  “Ja, en dat heeft gevolgen voor onze financiering. Eind 2007 hebben we het partnerschapsovereenkomst met Masternaut ondertekend. En sindsdien investeren we geld en tijd in dit contract – zeker twee voltijdse werknemers. Maar met de verkoop zijn we nog maar net begonnen.”

  En daarbij hebt u hulp gekregen van het BAO?

  «We hebben de experts van het BAO eigenlijk redelijk snel na de overname van Routing International ontmoet. Een tip van enkele collega's in de onderneming waar ik werkte toen die werd overgenomen door Arinso. Ze hebben me aangeraden om bij het BAO langs te gaan. En om eerlijk te zijn, ik was heel verrast … aangenaam verrast! Ze zijn heel pragmatisch. Dat is essentieel voor een bedrijfsleider, we hebben concrete ideeën nodig om steun te krijgen van het Gewest als we investeren om nieuwe technologische oplossingen te ontwikkelen. Ze hebben me geleerd wat een “artikel 123” is …

  En ze adviseerden ons een project in te dienen bij het IWOIB, het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel. Want we moeten aan onze algoritmes kunnen werken. Zo kunnen we tegelijk aanwezig zijn in wat we kunnen noemen fundamenteel onderzoek en in de verkoop, de marketing … Financieel gezien mag je dat niet onderschatten: het IWOIB heeft ons een onderzoeksbudget van 130.000 euro toegekend over twee jaar voor een onderzoeksproject met een totale kostprijs van 200.000 euro. We voeren dit project samen uit met de universiteit van Louvain-la-Neuve.”»

  Heeft de steun van het BAO ook andere gevolgen gehad voor u?

  “Ze hebben ons gepusht om onze strategische visie concreet vorm te geven, om ons bedrijfsplan te herzien, om hierin nog een stap verder te gaan. Dat zal u misschien verbazen, want Michel Waterschoot en ik hebben toch een opleiding gevolgd die ons in staat stelt om zelf een bedrijfsplan op te stellen. Maar als je een bedrijf als Routing overneemt, dat je volledig opnieuw moet positioneren, weer op de sporen zetten om in het eerste jaar levensvatbaar te kunnen zijn, wel, dan sta je er continu met je neus bovenop. En dan kan de visie van een externe deskundig helpen om dingen te zien waar we anders aan waren voorbijgegaan. 

  Nog iets: toen we het bedrijf opnieuw opgestart hebben, had ik een heel duidelijk bedrijfsplan met alle informatie ter beschikking. Maar als je er dan middenin zit, duiken er andere elementen op, je moet je dus continu aanpassen. Ik zou nog willen toevoegen dat het BAO ons geholpen heeft om onze financiering in 2007 rond te krijgen via een lening bij het Participatiefonds en een bank. Dat heeft ons 200.000 euro opgeleverd die nodig waren voor het voortbestaan van het bedrijf. En in de lente 2008 hebben we een kapitaalverhoging doorgevoerd.”

  Hebt u ooit gedacht dat u er niet uit zou raken?

  “In het begin hebben we inderdaad tegen elkaar gezegd dat het niet zou lukken. Het eerste jaar was erg stormachtig, maar we hebben koers gehouden. Vorig jaar zijn we met 75% gegroeid. In het voorbije boekjaar hebben we een omzet behaald van 2 miljoen euro. De doelstelling voor 2008 is 2,3 miljoen euro, met een budget in evenwicht en zo'n twintig werknemers in het bedrijf. We hebben een kantoor geopend in Spanje, we zijn partnerschapsovereenkomsten aangegaan om onze software voor transportplanning te verdelen in Zweden, Groot-Brittannië, Duitsland en Marokko. In 2009 zullen we de vruchten plukken van al die inspanningen.” 

  Interview door Adrien Mintiens

  ROUTING INTERNATIONAL nv

  Naam : Daniel Verougstraete
  Functie: Gedelegeerd bestuurder
  Geboortedatum : 31/08/1973
  Voornaamste diploma's : burgerlijk ingenieur, MBA (INSEAD)
  Activiteitensector : informatie- en communicatietechnologie
  Voornaamste uitdaging voor de toekomst :  verdubbelen in omvang binnen twee jaar
  Hobby's : politiek, filosofie, mijn kinderen, minivoetbal met vrienden
  Persoonlijke filosofie : niets is zo opwindend als creatieve energie opwekken bij een groep mensen en samen een innovatief project uitwerken, zoals een kunstenaar uit een blok steen of op een leeg blad een kunstwerk kan creëren.
  Plaats : Humaniteitslaan 116, 116 te 1070 Brussel - 02-529.90.30 - info@routing-international.com - http://www.routing-international.com