• Print

  David Goldenberg, gedelegeerd bestuurder van CV Trust

  Geen enkele headhunter kijkt er nog van op: soms durven kandidaten voor een functie in een bedrijf hun curriculum vitae al eens “op te smukken”. En dat is natuurlijk niet altijd eenvoudig te achterhalen. Vandaar het idee van David Goldenberg: een online softwareprogramma waarmee kandidaten een cv indienen en waarbij de kernzaken – diploma’s en beroepservaring – elektronisch bevestigd worden door de universiteiten en bedrijven waar de kandidaten gestudeerd en gewerkt hebben

  Wanneer hebt u uw bedrijf opgericht en met welke middelen?

  In oktober 2009, zoals elke start-up op het web wordt opgericht, dus met eigen middelen en geld geleend door het trio "family/friends/fools". 20.000 euro om het bedrijf op te richten en vooral om de developper te betalen die ik nodig had om de technische oplossing uit te werken. We hebben uiteraard nauw samengewerkt. Na 4 maanden was de bètaversie klaar. De private bètaversie werd in juli gelanceerd en na enkele aanpassingen hebben we dan ook de openbare bèta gelanceerd. Daar zijn we nog volop mee bezig en in de loop van dit jaar brengen we de versie 1.0 uit.

  Welke steun hebt u gekregen?

  Er is natuurlijk de “logistieke steun”. Die is belangrijk en ik had het geluk dat ik mij 6 maanden kon vestigen in de kantoren van het BAO, dat is echt uitzonderlijk.

  En dan uiteraard de financiële steun. Net zo belangrijk… Enkele Business Angels hebben me financieel gesteund zodat ik de bètaversie kon ontwikkelen. Ze hebben ook meegewerkt aan een kapitaalverhoging met een aandeelhoudersovereenkomst. Maar ze spelen een veel grotere rol: hun inbreng is van essentieel belang, zowel op menselijk als op intellectueel vlak. Ik heb dankzij hun hulp heel wat fouten kunnen vermijden en ik kon rekenen op hun netwerken.

  Dat geldt ook voor de steun die Altran me gegeven heeft bij de ontwikkeling van de oplossing. Een goede springplank dus, de ideale start om snel vooruit te gaan en efficiënt te werken. Ook een firma als Robert Walters past in dat rijtje, aan dat advies heb ik heel veel gehad.

  Menselijke en intellectuele inbreng: op dat vlak heeft de nauwe samenwerking met het BAO ook veel opgeleverd. Niemand kan een betere begeleiding bieden en zo snel wegwijs maken in de beschikbare subsidies.

  CV TrustWelke grote moeilijkheden hebt u moeten overwinnen?

  Het aspect “innovatie”... Namelijk een technologische oplossing ontwikkelen voor de wervingssector terwijl de bedrijven daar in feite niet echt op zitten te wachten. Een variatie op de kip en het ei: waarom zou een bedrijf investeren in onze oplossing als die niet gebruikt wordt door de kandidaten die er solliciteren? En omgekeerd, waarom zouden die kandidaten een door ons bevestigd cv indienen als de aanwervende bedrijven geen gebruikmaken van dat systeem? Dan moet je die vicieuze cirkel zien te doorbreken en omvormen tot een constructieve cirkel zodat onze oplossing een norm wordt en dus een kritische massa van gebruikers aantrekt. En daar heb je een aanzienlijke financiële marge voor nodig.

  Uw klanten?

  Moeilijke vraag! Onze “gebruikers” zijn uiteraard de sollicitanten. Op dit moment zijn dat er zo’n 6.000, ingeschreven via een overeenkomst die we opgesteld hebben in samenwerking met de firma Altran. Tot onze gebruikers behoren ook een aantal bedrijven die ik zou omschrijven als “early adopters”, partners die ons helpen om de oplossing te verbeteren. Maar ook de universiteiten zouden kunnen helpen door een “beveiligd diploma” ter beschikking te stellen. Wie onze “klanten” zijn, wie dus zal betalen om toegang te krijgen tot het systeem, dat gaan we deze zomer bekijken.

  Wat is uw grootste uitdaging voor 2011?

  “De” financiële partner vinden die me op lange termijn kan helpen bij de ontwikkeling van dit project. Als ik die zou vinden, dan zou ik mijn participatie in de onderneming moeten afbouwen, misschien zelfs de controle uit handen geven. Maar daar heb ik geen probleem mee, wat telt, is dat de onderneming een succes wordt. En trouwens de omvang van de participatie is lang niet zo belangrijk als de aandeelhoudersovereenkomst …


  Interview door Adrien Maintiens  - april 2011

  CV Trust in het kort

  Naam : David Goldenberg

  Geboortedatum : 29 juni 1976 

  Functie:  afgevaardigd bestuurder 

  Opleiding : master in finance in Londen

  Activiteitensector  :aanwerving, software

  Personeelsbestand : 2

  Filosofie:  "Characters create impact" 

  Gegevens : CV Trust - Livornostraat 64 te 1000 Brussel-  http://www.cvtrust.com/