• Tweet
 • Print

  Een geboren ondernemer met ondernemerszin ...

  Ik ben geboren in een familie van bedrijfsleiders en heb van kleins af aan in de bedrijfswereld geleefd. In de loop van mijn professionele ervaringen heb ik ondervonden dat opgroeien in een bedrijfsomgeving en ondernemingszin twee verschillende zaken zijn, die elkaar echter aanvullen.

  De ondernemerszin die nodig is om ondernemingen op te bouwen is immers de ingesteldheid van iemand die altijd zijn grenzen wil verleggen, van zijn passie zijn werk wil maken en waarde wil creëren voor een maatschappij waarin hij een speler en geen toeschouwer wil zijn.

  Behoeften onderscheiden

  Naast dit besef dat intrinsiek deel uitmaakt van elke ondernemer, is ook het volgende een vaststaand feit: een onderneming kan pas bloeien als ze een efficiënt antwoord biedt op een duidelijk omlijnde behoefte.

  Dankzij mijn professionele ervaring bij een consultancybedrijf voor openbare aanbestedingen heb ik commerciële kansen kunnen identificeren in een sterk evoluerende markt met veel potentieel, namelijk cloud computing ten dienste van commerciële intelligentie.

  Mijn platform "C2P-Procurement.com" beoogt om Afrikaanse en Europese kopers met elkaar in contact te brengen via een oplossing voor commercieel beheer die gehost wordt in de cloud.

  Deze oplossing biedt Afrikaanse kopers (ngo's, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, grote accounts) de nodige middelen voor een efficiënt commercieel beheer en brengt hen in direct contact met Europese exporteurs voor de inkoop van goederen en diensten die nodig zijn voor hun activiteiten.

  Het platform voldoet aldus aan de behoeften die onze klanten ondervinden, met name: "verbetering van hun commerciële rendabiliteit". Kopers kunnen door optimalisatie van de processen voor beheer en bevoorrading rekenen op extra rendement, en verkopers krijgen hulp om te exporteren naar Afrika - een markt met een sterk groeipotentieel.

  Opleiding en networking

  Een project vergt voorbereiding. Ik heb er enkele jaren over gedaan om mijn project voor te bereiden ... eerst tijdens mijn jaren aan de universiteit, vervolgens tijdens mijn professionele activiteiten en uiteindelijk tijdens een prospectiereis in Afrika. Tijdens deze reis heb ik gezien hoe belangrijk het was voor de jonge ondernemers onder de vleugels van impulse.brussels in naam van de Europese Commissie om te netwerken via de programma's Entreprise Europe Network en Erasmus

  Mijn Erasmus-traject voor jonge ondernemers

  Deelname aan Erasmus voor jonge ondernemers vereist een intensieve voorbereiding. Ten eerste moet men over een degelijk project beschikken, en ten tweede moet er een coherent businessplan opgesteld worden dat niet alleen de troeven van het project naar voor brengt, maar ook de risico's die de ondernemer zal lopen.

  De begeleiding van impulse.brussels bij deze ervaring is dus bijzonder belangrijk omdat men zo over alle middelen beschikt om een gestructureerd project op te bouwen en buitenlandse ondernemingen te zoeken. Dit gebeurt aan de hand van verschillende workshops en afspraken met consultants van impulse.brussels, die deskundig zijn op hun specifieke werkvlak en zich bovendien heel beschikbaar opstellen.

  Na de voorbereidingsfase heb ik een gastonderneming gevonden in Zuid-Italië. Futuro Digitale begeleidt lokale ondernemingen bij hun ontwikkeling door digitale hulpmiddelen voor management ter beschikking te stellen, en moedigt ondernemerszin aan bij jongeren door workshops en evenementen te organiseren.

  Tijdens mijn project werd me gevraagd om te werken als Business Analyst & Development.

  Ik was in de eerste plaats verantwoordelijk voor de uitvoering van een complete audit van de managementprocessen binnen het bedrijf. Op basis daarvan werd me vervolgens gevraagd om nieuwe managementprocessen te ontwerpen die de werking van de structuur zouden optimaliseren en uiteindelijk meer waarde zouden creëren voor de klanten.

  Daarna heb ik gewerkt aan het businessmodel van de onderneming om nieuwe groeiposten te vinden.

  Nadat ik de groeiposten had geïdentificeerd, heb ik een businessplan en een financieel plan opgemaakt voor de onderneming om een maximaal aantal financiële partners aan te trekken via een crowdfunding-campagne.

  Het was een interessante uitdaging die heel wat vindingrijkheid vergde om binnen de onderneming een nieuw managementproces te doen accepteren, nieuwe doelgroepen van klanten te bepalen en nieuwe financiële partners aan te trekken.

  Een verrijkende ervaring op zowel professioneel als persoonlijk vlak

  Door in een andere culturele context aan projecten met een sterke toegevoegde waarde te werken, heb ik mijn ondernemerskwaliteiten kunnen ontwikkelen.

  Op persoonlijk vlak was ik heel aangenaam verrast door de warmte die eigen is aan de mensen van het Zuiden.

  Ik kan het programma dan ook alleen maar aanbevelen aan elke jonge ondernemer die zijn competenties wil aanscherpen.

  Valery Nsalanga