• Print

  Frederik Leloup, oprichter van Sailing Team

  Na hun universitaire studies die afgewisseld waren met regatta’s (zeilwedstrijden) springen Frederik Leloup en Jean-François Eeman in het diepe. Ze richten de firma Sailing Team op en kopen 10 gloednieuwe zeilboten. Tien jaar later heeft Sailing Team meer dan 20.000 mensen laten zeilen. Het geheel werd omkaderd door meer dan 150 skippers voor evenementen en seminaries rond teambuilding. En met de volgende editie van de America’s Cup in Valencia in 2007 op komst, hebben de groeiprojecten de wind in de zeilen!! 

  “We zijn heel eenvoudig begonnen. Ik heb mijn partner Jean-François Eeman tijdens mijn studies ontmoet toen ik skipper van het Belgische team was. De Gentenaar was student aan het UFSIA en een bemanningslid van mijn ploeg bij de interuniversitaire wedstrijden. Samen hebben we een oplossing gezocht om de 500 tot 2.000 euro te vinden die de botenhuur kostte.

  Zo zijn we begonnen, en toen hebben we bedacht dat we door wat harder te werken de financiële middelen bij elkaar konden krijgen om in een hogere competitieklasse te starten en aan internationale regatta’s deel te nemen.

  Het begin

  We hebben dan een vzw opgericht om de leasing van een boot te financieren. Om aan de maandelijkse 2.500 euro te geraken, moesten we andere financieringsbronnen vinden dan de klassieke sponsoring. Zo was er in 1992 de eerste bijeenkomst van grote zeilboten in Zeebrugge en we hebben ons afgevraagd hoe we dat evenement konden benutten. We kregen het idee om de grootste boot ter wereld te laten komen, een Russische boot van 120 meter lengte, en hem als een originele locatie voor de receptie te gebruiken. Dat leek ons helemaal niet gek. Zelfs als we niet alles in de hand hadden, leek het ons een eerder eenvoudige opgave. We hebben heel wat dingen georganiseerd op die boot, een diner en een klassiek muziekconcert op de brug… Het heeft ons op vier dagen tijd 75.000 euro winst opgeleverd.

  We slaagden er ook in om de winkeliersvereniging van het shopping center City 2 te overhalen om de boot te sponsoren. Ze hadden totaal geen belangstelling om hun naam op een boot te zetten die in het buitenland lag. Maar je moet de mensen niet confronteren: je moet luisteren naar wat ze nodig hebben en je aanpassen. Wat hen interesseerde was dat we drie keer per jaar de animatie in hun winkelcentrum verzorgden. Voor 25.000 euro zijn we akkoord gegaan. Maar het mooiste van de geschiedenis is dat we ervan geprofiteerd hebben om mooie ligplaatsen te verhuren aan de exposanten. Zo organiseerden we een salon voor sporten met passie; er was zeilen, golf, tennis, enz. We organiseerden ‘Lente in City 2 met een gazon en overal dieren… Je moet elke kans grijpen. Daarom is het belangrijk dat je een soepel plan hebt. Als het te strak is, kan je onmogelijk inspelen op wat er om je heen gebeurt.  

  Elke kans uitbuiten

  We hebben onze studies in ’92 afgerond, en hebben twee jaar aan het opstellen van een business project rond zeilen gewerkt. Een bedrijf wordt niet opgericht op het ogenblik dat de ondernemer een idee krijgt. Over het algemeen duurt het twee tot drie jaar voor de ondernemer alle stukjes van de puzzel samenvoegt. Hij maakt fouten, en dan opeens begrijpt hij hoe hij anderen bij zijn project kan betrekken. En dat is de oprichtingsakt(i)e!

  We vonden dat als we werkten, dat de moeite waard moest zijn: we hadden ons tot doel gesteld om tien boten vol te krijgen. Daarvoor boden we twee soorten parallelle diensten aan: de organisatie van activiteiten met een puur evenementenkarakter en seminaries rond teambuilding voor het topmanagement.

  Het was niet zo moeilijk om onze eerste klanten te vinden, omdat wat wij voorstelden hen redelijk in de oren klonk: ze hadden een behoefte te vervullen, de zeilsport heeft een goed imago en is voor iedereen toegankelijk. Bovendien was er door onze expertise voor hen geen risico aan verbonden.

  Zes maanden voor we Sailing Team oprichtten zijn we een bankier gaan opzoeken. We zeiden hem dat onze rendabiliteit verzekerd was dankzij de ondertekende contracten met enkele grote bedrijven (we lieten hen nochtans de mogelijkheid om zich zes maanden voor de operatie terug te trekken als we niet over de infrastructuur zouden beschikken). Maar ze weigerden omdat we geen harde waarborgen konden voorleggen, een startkapitaal dat gelijk was aan de investering. En als concept was het hen te origineel. We vroegen ons af wat we gingen doen.

  Een andere financieringsoplossing

  We zijn tot de conclusie gekomen dat we gefortuneerde zeilliefhebbers moesten vinden die ook ondernemer waren. We zochten tussen de eigenaars van grote boten. We hebben contact opgenomen met twaalf personen en twaalf afspraken gekregen. Tien van hen accepteerden om elk 2.500 euro in ons bedrijf te investeren. Je moet de telefoon durven pakken en tegen jezelf zeggen dat een ‘neen’ geen persoonlijke mislukking is. Je moet geen schrik hebben van een ‘neen’ in het leven: het is geen oordeel over jou als persoon. Een weigering kan zoveel redenen hebben: verschillende belangen, slechte timing,…

  Jean-François en ik hebben elk voor 25.000 euro ingeschreven, maar we kwamen nog veel startkapitaal te kort. We hebben onze nieuwe aandeelhouders om raad gevraagd. Een van hen is onze zaak gaan bepleiten bij zijn bankier, bij wie hij net 50 miljoen euro had geleend (lacht). Hij was bereid om voor een bedrag van 250.000 euro onze vloot van 10 boten in leasing te nemen. En zo ging in maart ’94 Sailing Team van start.

  Sailing Team

  sailingVia teambuildingactiviteiten wil Sailing Team directeurs en hogere kaderleden inspireren op het vlak van leadership en teambeheer. Onze ervaring in regatta’s heeft ons geleerd dat het behalen van goede resultaten niet alleen door het intellectuele, maar ook door het emotionele, het lichamelijke, en zelfs door het spirituele bepaald wordt. De menselijke batterij bestaat uit vier delen: mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel. Als je aan een van die delen raakt, loopt de batterij helemaal leeg. Het is de bekwaamheid om zichzelf en het hele team te sturen, die we onze klanten willen bijbrengen. Competitiezeilen is daarvoor een fantastisch instrument want je kan mensen niet in volle wedstrijd overboord zetten. Ze moeten slagen met wat ze zijn en met wat ze hebben!

  Onze boten hebben een capaciteit van zes personen: vijf klanten en een skipper die altijd uit het wereldje van de internationale wedstrijdzeilen komt. Hij is opgeleid om zijn technische knowhow en zijn competitieve competentie in functie van het behalen van resultaten voor het team te gebruiken. Hij speelt de rol van manager-coach, hij helpt zijn bemanning bij het vaststellen van de factoren die de momenten beïnvloeden dat alles collectief goed gaat, en van de factoren van spanning en mislukking. We proberen om bij elke groep prestatiehefbomen te laten ontstaan. Het is interessant om vast te stellen dat die prestatiehefbomen niets te maken hebben met het technische bekwaamheidsniveau van de mensen, omdat 99 % van de klanten niets van zeilen kent. Het beroep van een bedrijfsleider is succes produceren, en dat is voor alles een gemoedstoestand. Het is door zachtheid en de bekwaamheid om voor mensen te zorgen, dat je ze overal met je mee kan nemen.

  We hebben bijna elk jaar onze omzet verdubbeld en bereikten in 2000 één miljoen euro. Maar in 2001 vielen we met 50 % terug: onze belangrijkste klant, Arthur Andersen, is in elkaar gestort en dan was er 11 september. Dat bracht onze klanten ertoe om een crisisbeleid toe te passen dat niet meer bij het luxueuze evenementengedeelte van onze activiteiten paste. We zijn echt door een diep dal gegaan.

  De crisis: bedreiging maar ook opportuniteit

  Jean-François heeft besloten om zich twee jaar van de payroll te schrappen en met zijn vrouw een zeiltocht rond de wereld te maken. Hij heeft zijn huis en zijn auto van de hand gedaan en kocht een boot van twaalf meter die hij achteraf weer zou kunnen verkopen. Zodoende heeft hij een moeilijke economische situatie omgebogen tot een schitterende kans voor zijn persoonlijk evenwicht. Hij is teruggekomen toen ik in staat was om het orderboek opnieuw te vullen. A ls je op een muur botst, moet je naar de volgende stap overgaan. Op de boot gaat dat op precies dezelfde manier. Het talent van de leader en van de skipper is ervoor te zorgen dat de machine onmiddellijk terug draait. Hij moet kost wat kost de volgende etappe bereiken, het is aan hem om de doelstelling te vinden. Soms is dit alleen symbolisch, zoals het opnieuw samenstellen van het team rond hem. Het is het bereiken van de tussenliggende doelen dat ervoor zorgt dat men succesvol is!

  In die moeilijke periode heb ik veel baat gehad bij drie of vier coaching sessies met een ervaren professionele coach, Pierre-Jean De Jonghe, die ons erg geholpen hebben. Dankzij hem hebben we de tijd waarover we dankzij de conjunctuur beschikten als een kans kunnen zien om onze heropleving voor te bereiden. Hij heeft ons ertoe gebracht om onze houding afstandelijker te bekijken, en ons zodoende in staat gesteld om van een vragende positie naar een aanboddynamiek te evolueren. Deze ontwikkeling heeft ons ertoe aangezet om ons terug op onze teambuildingactiviteit te concentreren. Als we dat dipje niet hadden meegemaakt, hadden we ongetwijfeld niet dezelfde kracht gehad om naar de volgende stap over te gaan.

  Cup valenciaIn mei 2004 zijn we aan een erg ambitieus businessplan begonnen dat gericht is op de komst van de America’s Cup naar Valencia in 2007 . Om een idee te hebben van het belang van dat evenement moet je weten dat de Spaanse overheid evenveel in de America’s Cup investeert als in de Olympische Spelen in Barcelona. Een twintigtal sponsors zoals UBS (Union des Banques Suisses), BMW…. investeerden tussen de 15 en 20 miljoen euro om aanwezig te zijn. Ze hebben dan nog tussen de 10 en 15 miljoen over om, gespreid over drie jaar, van 2005 tot 2007, de mensen ter plaatse te laten slapen, eten en te inspireren. Wij bezetten in onze niche bijna een monopoliepositie, zoals we bijna altijd gedaan hebben. Het klantenpotentieel is enorm: de ondernemingen die het evenement sponsoren, de Spanjaarden uiteraard omdat zij de gastheren van de wedstrijd zijn, de Zwitsers die fier zijn omdat ze de laatste editie wonnen, en onze vroegere klanten. We hebben ons omringd met een groot aantal klanten die onze aandeelhouders en beheerders van Sailing Team geworden zijn: we hebben een buitengewone raad van bestuur en dat geeft ons de beste kansen op succes! Norbert Becker, die in 1979 het Luxemburgse filiaal van Andersen oprichtte, is de voorzitter van onze raad van bestuur. Het is iemand die mijn grenzen verlegt en mij met zijn vragen tot inzicht brengt. Als ik kom aanzetten met een project voor 25 boten vraagt hij: En waarom geen 250? Waar ligt de grens? Is die menselijk van aard, of materieel, of financieel?

  Toen ik aan Norbert vroeg waarom hij beslist had om in ons project te investeren, antwoordde hij: ‘Toen we de eerste keer met Sailing Team gingen zeilen, beseften we dat je aan boord moet  zijn om het team te laten slagen: vanaf de kade moet je geen ambities koesteren. We hebben ons afgevraagd of we als directeur of projectleider aan boord van de boot waren of op de kade instructies stonden te schreeuwen. Hoe doe je dat, systematisch aan boord zijn? Deze vraag was de inspiratie voor de laatste tien jaar van mijn professionele leven.”

   

  Extrait de “Déclics – Inspirez-vous de l’expérience de 15 créateurs d’entreprises belges!”, un livre de Christine de Bray paru chez EdiPro en mars 2007. Infos sur www.declics.be