• Print

  Gaëtan Dartevelle, bestuurder en medeoprichter van Greenloop

  Greenloop NV, dat eind 2007 werd opgericht, pakt uit met milieuconsultancy voor bedrijven (koolstofbalans of actieplan bijvoorbeeld). Maar daarnaast heeft het bedrijf nog een stokpaardje: de biomimetiek. Samengevat houdt biomimetiek de ontwikkeling in van milieutechnologieën door de beste voorbeelden uit de natuur te kopiëren, bijvoorbeeld om het beruchte CO2 in te kapselen...
  Een gesprek met Gaëtan Dartevelle, bestuurder en medeoprichter van Greenloop.

  services greenloopWanneer zijn jullie met het bedrijf begonnen en met welke middelen?

  ”Greenloop werd eind 2007 opgericht en dat gebeurde in hoofdzaak met de middelen die we in onze kennissenkring bijeen wisten te harken. In totaal hebben Gautier Chapelle – landbouwingenieur en doktor in de biologie – en ikzelf een kapitaal van zowat 250.000 euro weten te vergaren. We zijn in onze zoektocht naar centen niet gaan aankloppen bij de overheid of bij de banken. Op een bepaald ogenblik hadden we contact opgenomen met onze bank voor een thesaurielening, maar de voorwaarden waren zo zwaar dat we er uiteindelijk maar voor bedankt hebben. Bovendien waren we tot de vaststelling gekomen dat we het ook wel zonder de bank zouden kunnen klaarspelen.“

  Wat waren de moeilijkheden waarmee jullie werden geconfronteerd?

  ”Dat waren er wel wat... Eerst en vooral inzake beheer. We kwamen allemaal uit de wereld van de vzw’s vandaan, en dus hadden we niet zoveel ervaring met het leiden van een commercieel bedrijf. Maar we konden rekenen op een raad van bestuur die stevig in zijn schoenen stond, met zeer ervaren “Business Angels“ die ons een zeer regelmatig systeem van financiële reporting hebben opgelegd.

  Naar buiten toe was er ook niet echt een markt voor het concept: de biomimetiek (NVDR: biomimetiek is een benadering die erin bestaat om op kunstmatige wijze de wezenlijke kenmerken van een of meerdere biologische systemen na te bootsen) die aan de basis ligt van de oprichting van onze onderneming, die in het begin trouwens “Biomim-Greenloop“ heette. We moesten die markt dus nog creëren, met name door een onderzoeksproject in te dienen bij de Europese Commissie (7e kaderprogramma). In ons specifieke geval hebben we samen met vier Europese universiteiten de verschillende manieren bestudeerd waarop de natuur CO2 sekwestreert. Door deze studie konden we een zekere expertise verwerven op het vlak van de biomimetiek.

  Maar ondertussen moesten we de onderneming ook wel draaiende houden, en daarom zijn we begonnen met milieuconsultancy in bedrijven (koolstofbalans, milieuactieplan). In feite hebben we een methodologie uitgewerkt om bedrijven te helpen om van het concept van de duurzaamheid een centraal thema te maken in hun strategie.”

  Van wie kregen jullie hulp om te evolueren?greenloop logo

  ”Van onze “Business Angels“ in de eerste plaats, uiteraard, maar ik moet ook zeggen dat we heel wat vruchtbare contacten hebben gehad met het Brussels Agentschap voor de Onderneming: steeds een prima onthaal, heel veel medewerking, zin ook om te helpen, betrokkenheid. Ze hebben ons ook geholpen om het Europese onderzoeksproject op poten te zetten dat gekoppeld is aan het 7de kaderprogramma (http://www.co2solstock.eu/). Dat was ook het geval voor een ander Europees project, over de Resilient Cities, maar dat kwam jammer genoeg niet van de grond.“

  Belangrijkste uitdaging voor 2011?

   ”In drie jaar tijd hebben we het financieel evenwicht bereikt, en dat is een heel normale evolutie. Ook al was dat, gezien onze sector, niet zo evident. Hoofdzaak is dat we de activiteit veilig hebben kunnen stellen, wat niet wegneemt dat het evenwicht nog heel broos is. Maar in elk geval zijn we ons nu aan het voorbereiden op een zekere groei. We treffen intern allerlei regelingen om die groei op te vangen, en dat houdt met name een uitbreiding van het team in.“

  Interview door Adrien Maintiens


  In het kort

  Naam : Gaëtan Dartevelle 
  Geboortejaar : 1972 
  Functie : bestuurder 
  Opleiding : business engineer (Solvay), master in milieubeheer 
  Activiteitensector:  dienstverlening aan bedrijven, milieu 
  Personeelsbestand :  4,5
  Filosofie:  ”Meewerken aan de bouw van een maatschappij die compatibel is met de biosfeer” 
  Gegevens : Greenloop, Aalststraat 11 te 1000 Brussel - http://www.greenloop.eu