• Print

  Grégory Szczesny, medeoprichter van Flomedi

  Grégory Szczesny is ingenieur. Hij maakte een thesis over de bewerking van echografische beelden en richtte daarna zijn eigen bedrijfje op, Flomedi. Dit bedrijf is gespecialiseerd in consulting, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe apparaten en technieken in de medische diagnostiek. Zijn project, dat binnenkort echt van start zal gaan, wekte de interesse van Dominique Jozeau, een “Business Angel”, die zijn knowhow, zijn netwerk … en zijn centen ter beschikking stelt. Een interview.

  U bent nog jong en toch gaat u al een onderneming oprichten: FLOMEDI. Kunt u vertellen hoe u hiertoe gekomen bent?

  Grégory Szczesny : “De medische sector en nieuwe technologieën hebben mij altijd al geboeid. Ik ben uiteindelijk medische elektronica gaan studeren aan de Haute Ecole Lucia de Brouckère, zodat ik beide kon combineren. Daarna heb ik een jaar in het St-Luc-ziekenhuis in Woluwe gewerkt. Daar was ik verantwoordelijk voor de “medical devices” (monitors, ademhalingstoestellen, couveuses, morfinepompen, enz.). Het was interessant werk, maar ik voelde toch dat er iets ontbrak. Ik zocht naar een mogelijkheid om mijn loopbaan nog verder uit te bouwen.

  Ik ben dan opnieuw gaan studeren, voor industrieel ingenieur dit keer, aan de Haute Ecole Paul-Henri Spaak. Op het einde van mijn studie moest ik natuurlijk een thesis maken. Een thesis is voor elke student een belangrijk moment in zijn studieloopbaan. Voor mij was het een heel belangrijk moment, want ik ben terug in de medische sector terechtgekomen. Mijn docenten hebben me in contact gebracht met prof. Costantino Balestra, professor aan het ISEK (Institut d’enseignement supérieur paramédical de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak) en aan de ULB.

  Uit deze ontmoeting is mijn thesisonderwerp voortgevloeid en vervolgens mijn ondernemingsplan: een middel vinden om het endotheelsysteem op een niet-invasieve manier te onderzoeken. Dat is belangrijk, want de endotheelcellen regelen het volledige cardiovasculair systeem en alle cardiovasculaire problemen kondigen zich aan door het slecht functioneren van de endotheelcellen. Problemen met het endotheelsysteem moeten snel kunnen worden gedetecteerd.”

  Welke meerwaarde biedt uw onderzoek?

  Grégory Szczesny: “Wat moeilijk is voor artsen vandaag is om nauwkeurig de beschadiging van de endotheelcellen te meten. Sinds ongeveer twintig jaar kunnen we via die weg de toestand van het cardiovasculair systeem inschatten. Ik overdrijf nu een beetje, maar de huidige onderzoeksmethode werkt nogal zwart/wit: de endotheelcellen werken goed of niet goed. Het medisch onderzoek op zich is vrij eenvoudig:

  1. er wordt een echografie gemaakt om de diameter van de slagader te meten;
  2. de bloedsomloop wordt gedurende vijf minuten stilgelegd door de arm af te binden, zodat er geen bloed meer door de armslagader kan.
  3. een minuut na stap 2 wordt een tweede echografie gemaakt om de maximale uitzetting van de slagader te meten. Hierdoor weet men of de slagader beschadigd is of verstopt is door cholesterol. Maar dit onderzoek is niet altijd betrouwbaar, want de tijd die nodig is om tot een maximale uitzetting van de slagader te komen, hangt af van de fysiologie van de patiënt. Er bestaat dus een niet verwaarloosbaar risico op een verkeerde diagnose.

  De software die ik ontwikkeld heb, laat toe om de slagader te monitoren gedurende de hele periode dat er geen bloed doorstroomt. Op die manier ben je er zeker van dat je de piek van uitzetting registreert. De diagnose zal dus betrouwbaar zijn. Concreet plaatsen wij een interface tussen het echografietoestel en de computer waarop mijn software draait. Het beeldsignaal wordt in real time opgevangen en onmiddellijk geanalyseerd.”

  Hoeveel tijd hebt u nodig gehad om dit product te ontwikkelen?

  Grégory Szczesny: " Bijna vier jaar, waarvan een volledig jaar na mijn thesis. Ik heb steun gekregen van het programma “Spin-Off in Brussels” van het IWOIB in 2006. Met dat programma wil Brussel universitaire onderzoekers aanmoedigen om na te gaan of ze de resultaten van hun onderzoek kunnen commercialiseren of benutten voor de industrie. Met de bedoeling om dan een onderneming op te richten.

  Ik was ervan overtuigd dat mijn product potentieel had. Dankzij de feedback die ik heb gekregen van artsen tijdens en na mijn thesis, maar ook door wetenschappelijke artikels over het endotheelsysteem. Mij leek het haast vanzelfsprekend dat dit product nuttig zou zijn voor cardiologen die bezig zijn met medische beeldvorming. Maar er zijn er niet zoveel. We zijn dus snel tot de conclusie gekomen dat er een commercieel potentieel was, maar dat het beperkt was. Wij hebben dan een systeem bedacht dat nuttig zou zijn voor meer artsen, vooral voor huisartsen. De doelstelling bleef om het endotheelsysteem onderzoeken, maar via een andere weg: de fotoplethysmografie. Laten we zeggen, om het eenvoudig te houden, dat het een instrument is om veranderingen in de bloedsomloop via de vingers te meten. We willen nog altijd het functioneren van de endotheelcellen onderzoeken, maar op basis van een ander criterium, met name de hartslag. In ons onderzoek zijn we nagegaan of het nieuwe systeem het ook mogelijk maakt om de werking van de endotheelcellen te beoordelen met eenzelfde graad van betrouwbaarheid als bij de medische beeldvorming. Wat wel degelijk zo is.”

  Betekent dit dat u twee verschillende producten gaat commercialiseren? Zijn ze al klaar om op de markt gebracht te worden?

  “De bètaversies zijn nu klaar en worden klinisch getest bij de KUL. De eerste commerciële versie van het product zal in principe klaar zijn in januari, als de klinische testen afgerond zijn. Op dat moment willen wij ook ons bedrijf
  oprichten onder de vorm van een bvba.”

  Dominique Jozeau: “Wij zoeken het juiste moment om het bedrijf officieel op te richten. Want vanaf dat ogenblik hebben wij geen recht meer op de huidige subsidies. We zullen op dat moment echter ook geen commerciële inkomsten hebben. Hoe het ook zij, het ondernemingsplan is klaar, we zijn gisteren naar de bank geweest (n.v.d.r.: midden mei).

  Het BAO heeft ons ongetwijfeld het meest geholpen om de stap te zetten van onderzoek naar commercialisering. Programma’s zoals “First Spin-off” of “Spin-Off in Brussels” maken het mogelijk voor universitaire onderzoekers om hun onderzoek gedurende twee jaar te financieren en een prototype te ontwerpen. Maar het komt vaker voor dan je denkt, dat alles vastloopt op het ogenblik dat men moet overstappen naar de commercialisering. Een helpende hand op dat ogenblik is heel waardevol.” » 

  Wanneer bent u in het project ingestapt?

  Dominique Jozeau : Een goed jaar geleden. Op dit ogenblik wordt mijn rol belangrijker. Het onderzoek is bijna afgerond, de producten zijn binnenkort klaar. Dan wordt mijn bijdrage nuttig, want ik heb een groot netwerk en kennis die noodzakelijk is voor de voortgang van het project, commerciële, administratieve en financiële kennis, bijvoorbeeld. Op die vlakken heb ik ervaring die Grégory niet heeft en eigenlijk is het mijn taak om hem te helpen zijn bedrijf op poten te zetten, hem te begeleiden en hem zo lang mogelijk zelf de teugels van zijn bedrijf in handen te laten houden. Eigenlijk wil ik vermijden dat er te snel nieuwe aandeelhouders komen, die een deel van het zeggenschap overnemen.

  Hoe? Door een hefboomeffect te creëren : Gregory en ik investeren geld – op een 50/50-basis – maar tegelijkertijd maken wij gebruik van publieke middelen. Wij hebben heel wat middelen gekregen. Via het Participatiefonds hebben we een Starteo-lening bemachtigd waarmee we onze investeringen kunnen financieren en ook het kapitaal dat we nodig hebben voor de dagelijkse werking. Dankzij die publieke middelen kunne we het startkapitaal vernegenvoudigen.

  elke markten gaan jullie eerst bespelen wanneer de twee producten klaar zijn voor commercialisering?

  Dominique Jozeau : « Wij beginnen met België, maar wij zijn ook geïnteresseerd in de andere Europese landen. Op dat vlak heeft het BAO ons ook goed geholpen. Zij hebben voorgesteld om potentiële verdelers voor ons te zoeken in de verschillende landen. Dat lijkt eenvoudig, maar het is heel belangrijk. De experts van het BAO hebben heel wat contacten, alleen al met de organisaties in de buurlanden die hetzelfde werk doen als zij. Via hun service Enterprise Europe Network hebben wij kunnen deelnemen aan een evenement op het Medica-salon en kunnen kennismaken met andere technologiepartners. Hieruit zijn heel wat afspraken met Europese bedrijven voortgevloeid. Op dit ogenblik zijn we aan het afwegen met wie we het beste samenwerken om onze zaak verder te uit te bouwen.”

  Waarom werkt u via distributeurs? Laat u dan geen belangrijke inkomsten schieten?

  Dominique Jozeau : «We zullen die distributeurs moeten betalen, eenmaal wij hen hebben gekozen, maar we moeten dan ook geen verkopers aanwerven, en geen grote commerciële investeringen doen (producten aankopen, stockeren, een klantendienst opzetten, enzovoort). Wij hebben daar op dit ogenblik de middelen niet voor. We moeten tegen het einde van het jaar al mensen aanwerven: een administratief bediende (wij gaan voor een ISO-certificaat en dat brengt een berg administratief werk met zich mee). En natuurlijk ook een ervaren internationale verkoper op het vlak van ‘medical devices’. We moeten immers het werk van onze buitenlandse distributeurs van dichtbij opvolgen.”

  Waar zullen uw producten worden geproduceerd?

  Dominique Jozeau : “De belangrijkste uitdaging is de fotoplethysmografische kit, die CardioVaRisk zal heten. Het prototype is klaar en op punt gezet door Gregory. Voor de productie doen wij een beroep op één firma om de elektronische kaart te hertekenen, op een andere firma om de stukken van de kit te produceren en te assembleren. Dat zal in België, Frankrijk of Nederland gebeuren. Die beslissing moet nog genomen worden. Op termijn, als de zaken lopen zoals wij hopen dat ze zullen lopen, moeten we misschien overwegen om met de productie naar Azië te gaan, zodat we de prijzen drastisch kunnen doen zakken. Op termijn zullen we de kostprijs moeten halveren om de markt te kunnen veroveren.” » 

  Interview door Adrien Mintiens in 2010 

  Flomedi in het kort

  Naam :  Grégory Szczesny
  Functie: medeoprichter
  Geboortedatum : 14/05/1982
  Belangrijkste diploma's : bachelor in de medische elektronica (Haute Ecole Lucia De Brouckère) en
  industrieel ingenieur (Haute Ecole Paul-Henri Spaak)
  Activiteitensector : elektronica, gezondheidszorg
  Uitdaging oor de toekomst :Europees marktleider worden in onderzoekinstrumenten voor het endotheelsysteem.
  Motto: Volhouden tot het bittere einde
  Gegevens:  http://www.enhesa.com - Ing. Grégory Szczesny, MSc -  Gsm: 0474-963.924 - szczesny@flomedi.com