• Print

  Vincent Verhulst, één van de drie oprichters van Soltis

  Soltis werd in april 2008 opgericht om fotovoltaïsche panelen te plaatsen en vooral om de klanten een echte service te kunnen aanbieden. En dat een paar maand vóór het uitbreken van de zwaarste economische crisis van de laatste honderd jaar. Toch had het bedrijfje een fantastisch jaar. We blikken even terug met één van de drie oprichters, Vincent Verhulst.

  Wanneer zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om met jullie bedrijfje te beginnen?

  “Ikzelf wilde altijd al zelfstandige worden. Mijn eindwerk – ik heb marketing gestudeerd aan de Ephec – ging trouwens over het opstarten van een onderneming. Maar tegelijkertijd zag ik me die klus nog niet in mijn eentje klaren. Dat idee om een bedrijf op te richten, speelde nu toevallig ook in het hoofd van twee vrienden waarmee ik op school zat aan het Koninklijk Atheneum van Oudergem: Mathieu Bayot en Jérôme De Bruyne. Mathieu studeerde voor bio-ingenieur aan de Université Libre de Bruxelles, Jérôme heeft een licentie biologie en een master milieu afgewerkt, ook al aan de ULB. We hebben alle drie onze studies in 2005 afgerond en een eerste werkervaring opgedaan. Ik was aan de slag als financieel adviseur van een grote bank, Mathieu verhuisde naar Frankrijk om verder onderzoek te doen in de agronomie en Jérôme werkte een jaar bij Fedasil.

  Onze ondernemersambitie hadden we echter niet begraven. We hadden gewoon een klein zetje nodig. Het idee is eigenlijk gekomen tijdens een babbel met Jérôme: zijn ouders wilden zonnepanelen plaatsen op hun dak en dat was klaarblijkelijk geen makkelijke klus; we kwamen toen tot de vaststelling dat hier wel wat businessmogelijkheden te rapen vielen...”

  En dan, begin 2008, gaan jullie aan de slag... Hoe komt het dat jullie idee op dat moment zo goed aanslaat?

   “Onze BVBA werd opgericht in april 2008. Op dat moment waren er op de markt van de zonnepanelen in hoofdzaak alleen maar installateurs te vinden. Niemand leek zich echter bezig te houden met de administratieve kant van de zaak. En daar kruipt toch wel behoorlijk wat tijd in, met name om gewestelijke premies aan te vragen en te recupereren. We vonden dat we hier wel een dienst te bieden hadden aan de klanten, dat we hen konden helpen bij de formaliteiten. Maar we wilden ook dieper ingaan op het begrip service. Dat houdt in dat we, vóór we een fotovoltaïsche installatie plaatsen, eerst ter plaatse een complete studie maken, om de oriëntatie van het gebouw na te gaan, de helling van het dak, het elektriciteitsverbruik, … Kortom, we bekijken of het project wel zin heeft. Als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, raden we de klant af om met het project verder te gaan. Soltis heeft trouwens al werven geweigerd waar de bezonning ons te pover leek om te investeren in een fotovoltaïsche installatie. We willen service bieden en niet alleen maar zonnepanelen installeren.”

  Wanneer jullie nu eens terugblikken, wat zijn dan de grootste problemen geweest waarmee jullie te maken hadden om jullie bedrijf op te richten en vervolgens te laten ontwikkelen?

   “Het moeilijkste in het begin was ongetwijfeld het vinden van een producent van zonnepanelen. En dat is ook logisch: Soltis was nog maar pas uit de dop en we hadden niet echt veel middelen, en dus konden we ook geen voorraden aanleggen. Onmiddellijk gevolg was dat we moesten werken volgens het just-in-timeprincipe. En dat uiteraard met producten die absoluut van onberispelijke kwaliteit moesten zijn. Geen makkelijke opdracht! Maar ik vind dat we dat toch allemaal vrij goed doorworsteld hebben.

  Een andere moeilijkheid was uiteraard het vinden van de centen om de onderneming verder uit te bouwen. Met ons drie, Mathieu, Jérôme en ikzelf, konden we iets meer dan 18.000 euro bij elkaar halen. Maar dat was niet genoeg en dus zijn we naar de bank gestapt. Het zal jullie wel niet verbazen dat dat niet van een leien dakje liep, maar uiteindelijk vonden we toch een bankier die vertrouwen had in ons. Hij geloofde niet alleen in het project, maar ook in onze capaciteit om het te dragen. We moeten er wel aan toevoegen dat de man ons kende en dat hielp wel. En dan natuurlijk was er de essentiële ruggensteun van BAO.”

  Panneau

  In welke mate was de tussenkomst van BAO van doorslaggevend belang voor Soltis?

  “Die tussenkomst was belangrijk op tal van punten, eigenlijk. Eerst en vooral hielp BAO ons om ons businessplan te verbeteren. Vervolgens verschafte het agentschap ons de steun die we nodig hadden om financieringsbronnen te vinden, want die had Soltis nodig om te kunnen groeien: het Waarborgfonds. Ik moet zeggen dat ons dossier heel snel werd behandeld door het Waarborgfonds. In elk geval sneller dan door de privébanken... In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de openbare sector soms efficiënter dan de privé. In totaal konden we 75.000 euro bij elkaar krijgen. 

  Onlangs zijn we echter opnieuw moeten gaan aankloppen bij het Waarborgfonds voor een nieuwe lening, want we hebben meer installaties verkocht dan was voorzien in ons businessplan. Met die tweede lening konden we in totaal 250.000 euro extra in de onderneming injecteren. We hadden deze keer echter minder moeite om deze verlenging erdoor te krijgen, gezien onze sterk toegenomen verkoop. 

  Ik zou er nog willen aan toevoegen dat BAO ons ook op een ander vlak veel handige tips heeft bezorgd, met name inzake de aanwerving van personeel. Dat is wel een kritiek punt voor een startende onderneming, vooral wanneer je ziet tegen welke snelheid we ons hebben moeten ontwikkelen. Een cijfer zegt veel meer dan woorden alleen: eind 2008 waren we met 3 aan de slag voor Soltis, de drie oprichters; vandaag zijn we met 24! Nog een laatste woordje om de belangrijke rol te onderstrepen die onze boekhouder heeft gespeeld. Die heeft ons op een zeer kundige manier begeleid en het was ook hij die ons doorverwees naar BAO, een tip die we trouwens ook hadden gekregen van onze bankier.”

  Je hebt het over een boom in de bestellingen bij Soltis en toch bestaan jullie nog maar anderhalf jaar. Wat was voor jullie het echte startschot? 

  “De inhuldiging van het bedrijf. In juni 2008 hadden we onze hele kennissenkring en iedereen in de adressenboekjes van onze ouders uitgenodigd. Er zijn toen meer dan 200 mensen komen opdagen en het mondelinge reclamewerk kon beginnen. De eerste bestellingen liepen binnen.

  Nog een belangrijk element: de Brucodex-website. Dankzij onze webmaster werd de site al meteen goed doorgelinkt. En dat allemaal zonder dat het ons ook maar één euro heeft gekost, we moesten alleen de juiste (tref)woorden op de juiste plaatsen zien te krijgen. En dus dook telkens als een surfer op zoek ging naar zonnepanelen in België, de naam Soltis al meteen bij de eerste zoekresultaten op.

  Interessant was hier dat de mensen uiteraard niet konden vermoeden dat Soltis eigenlijk maar een piepjong bedrijfje was van nauwelijks 3 – en al even piepjonge - mensen. En dat wilden we zo houden, want in dit vak moet je toch rekenen op 15.000 tot 20.000 euro voor een installatie en een voorschot van 30 tot 40%. En het is niet makkelijk om een deal in de wacht te slepen voor een jong bedrijfje dat nog maar net door drie snotneuzen was opgericht! We hadden wel het bijkomende geluk dat de markt zelf ook nog maar aan zijn eerste stapjes toe was. Met andere woorden: de grote meerderheid van de bedrijven die vorig jaar actief waren in de sector, waren ook nieuwe bedrijven.”

  Hoe zit het met de verkoop?

  “In 2008 hebben we 90 installaties verkocht. En de helft daarvan alleen al in december. Een ware explosie van de verkoop waardoor we nieuwe mensen zijn moeten gaan aanwerven. Eerst hebben we een commerciële kracht in dienst genomen, daarna een tweede enz. Ook administratieve mensen, voor het beheer van de facturatie, de premies enz. En tot slot hebben we ook arbeiders aangeworven, dakwerkers om precies te zijn en elektriciens om de zonnepanelen te installeren. In het begin deden we voor de installatie een beroep op een onderaannemer maar we wilden wel iedere keer het laatste woord hebben over de kwaliteit van het werk; daarom hebben we de beslissing genomen om eigen arbeiderspersoneel aan te werven. Vandaar dus ook de noodzaak om een magazijnier en een werfcoördinator in dienst te nemen.”

  Maar toen was het crisis en werd het einde aangekondigd van de gewestelijke premies. Hebben jullie daar nadeel van ondervonden?

   “Wat de crisis betreft, is dat moeilijk te zeggen. We hebben niet echt een vergelijkingspunt omdat we vóór de crisis gewoon nog niet bestonden. En dit jaar zullen we toch afsluiten met ongeveer 400 installaties. Op het moment waarop we deze babbel hebben (NVDR: eind oktober), is ons orderboekje vol tot 31 januari. De kwestie van de premies is veel complexer. Het is niet zozeer de aankondiging dat de premies worden afgevoerd die ons problemen bezorgt, maar eerder het uitvloeisel van die aankondiging: de plaatsingsdatum. In Brussel moeten de installaties geplaatst zijn vóór 31 december 2009, in Wallonië is dat vóór 15 januari 2010. Resultaat: voorraadonderbrekingen bij onze leveranciers en dus prijsstijgingen.”  

  Maar brengt het stopzetten van de premies het voortbestaan van Soltis niet in gevaar?

  “Om eerlijk te zijn, denk ik het niet. Want ondanks het afschaffen van de premies in Wallonië, is het nog steeds rendabel om te investeren in een fotovoltaïsche installatie. Vorig jaar duurde het mét de premies ongeveer 6 jaar om de investering terug te verdienen. Vandaag, zonder de premies, is dat... 5 jaar. Waarom? Omdat ondertussen de prijzen van de zonnepanelen fors zijn gedaald. Maar weinig mensen zijn daarvan op de hoogte.

  In die zin is het afschaffen van de premies een logische zaak omdat de daling van de prijzen veel meer doet dan alleen maar het verdwijnen van de premies compenseren. Ook al omdat de federale belastingaftrek, zelfs al is die bescheiden, en de groenestroomcertificaten wel in stand gehouden worden. In Brussel is de toestand iets anders. De afschaffing van de premies weegt er zwaarder door maar we moeten ook wel zeggen dat de subsidiëring wel heel erg ver ging, soms tot 50% van de investering! In principe is Soltis een blijver. En we geloven in het milieu. Het is niet alleen een kwestie van marketing, we hebben dit bedrijf niet louter opgericht om mee te surfen op de golf van de zonnecelpremies.”

  Interview door Adrien Maintiens  - oktober 2009

  Soltis in kort

  Naam : Vincent Verhulst
  Functie: Bestuurder
  Geboortedatum : 23 avril 1981
  Voornaamste diploma’s : marketing (ephec)
  Activiteitssector : energie
  Gegevens : Kroonlaan 556, 1150 Brussel - 02-779.97.12 - info@soltis.be - http://www.soltis.be