• Tweet
 • Print

  NCP Brussels

  Het Nationaal Contact Punt Brussel is nu on-line !

  NCP Brussels is vanaf vandaag uitgerust met een eigen webstek nl. www.ncpbrussels.be ! NCP Brussels helpt alle Brusselse stakeholders om toegang te krijgen tot Europese steun voor onderzoek- en innovatie-projecten dankzij haar brede waaier aan gratis en hoog kwalitaitieve dienstverlening.

  Le Point de Contact National Bruxelles est maintenant en ligne !

  L'équipe du NCP Brussels est heureuse d’annoncer le lancement de son site www.ncpbrussels.be. NCP Brussels aide tous les acteurs basés en Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux financements européens pour la recherche et l’innovation en fournissant une vaste gamme de prestations gratuites de services de qualité.

  National Contact Point Brussels is now online !

  The team of NCP Brussels is pleased to announce the launch of its website www.ncpbrussels.be.NCP Brussels helps Brussels-based stakeholders to access EU funding for Research and Innovation by providing a wide range of free of charge quality services.

  Brusselse Regering moedigt ondernemingen aan om aan Europese programma's deel te nemen

  Het NCP of "Nationaal contactpunt" werd in het leven geroepen om ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten te helpen bij deelname aan Europese onderzoeksprogramma's. Sinds 2011 werden alle Brusselse NCP-diensten in het BAO gecentraliseerd.

  Le Gouvernement bruxellois encourage les entreprises à participer aux programmes européens

  Le « NCP » ou « point de contact national » a pour mission d'aider les entreprises, les centres de recherche et les universités à participer aux programmes européens de recherche. Depuis 2011, tous les services du NCP bruxellois ont été centralisés à l'ABE.