De activiteiten van Impulse.brussels in 2013 in de schijnwerpers !

 • Print

  Al jarenlang publiceert impulse.brussels een activiteitenverslag in een klassieke vorm waarin alle activiteiten uitgebreid worden voorgesteld. Vanaf dit jaar, wil men duidelijk met die traditie breken. « Ook al werden onze vorige jaarverslagen mooi geïllustreerd, toch bleken ze vooral "zware" lectuur te zijn voor de lezer. Meestal ging het om meer dan 80 pagina's ! Niet makkelijk om dan na te gaan wat impulse.brussels allemaal verwezenlijkte», aldus Catherine Jansen, directrice Corporate Services. « Wij kozen dus resoluut voor een lichtere versie, visueler ook, waar cijfers worden gepresenteerd worden in mooie infografieën. Dat alles maakt dit document een pak leesbaarder.

  In slechts 15 pagina's kan u dus nu de voornaamste feiten, acties en cijfers van impulse.brussels ontdekken. Niet voor niets heet het document dan ook « Highlights 2013 »!

  Noteer alvast dat we in 2013 :

  • 3.529 informatieaanvragen binnenkregen via het nummer 1819
  • 162 ontmoetinge organiseerden (seminaries, conferenties,...) met meer dan 4840 (toekomstige) ondernemers
  • 60 financieringsdossiers afsloten
  • 5 bedrijvenclusters onderhielden met zo'n 521 leden
  • de Europese Prijs voor Ondernemingszin wonnen voor ons project met scholen: Boost Your Talent
  • de Economische Coordinatieraad, beheerd door impulse.brussels, erin slaagde om zo'n 13000 banen in Brussel te creëren of te behouden dankzij de begeleiding van niet minder dan 51 bedrijven
  • ....

  Wil u meer weten over onze acties?  Ontdek ze in de Highlights 2013 (PDF -1,8 MB)!

  Lees alle artikels over: