Het Rekenhof heeft de rekeningen van 2008, 2009 en 2010 van impulse.brussels gecertificeerd

  • Print

    Op dinsdag 16 september wees de krant L'Echo in een artikel op het wanbeheer van impulse.brussels. Om dit artikel op te stellen, baseerde de journaliste zich op het voorlopige rapport van het Rekenhof uit september 2013. Dit document is echter een vertrouwelijk werkdocument dat het Rekenhof in staat stelt de punten die nadere informatie vereisen naar voren te brengen.

    Op basis van dit document heeft impulse.brussels vanaf september 2013 alle nuttige verklaringen verschaft en in februari 2014 heeft het Rekenhof de rekeningen gecertificeerd. "Met uitzondering van bepaalde reserves beschouwt het Hof, met een redelijke zekerheid, dat de ingediende algemene rekening voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een getrouw beeld geeft van de financiële en begrotingssituatie van de instelling, overeenkomstig het toepasbare wettelijke en reglementaire kader." De in het rapport genoemde "reserves" doen geen afbreuk aan de goedkeuring van de rekeningen door het Hof. Zij betreffen het belang van een geïntegreerde begrotingsboekhouding in de algemene boekhouding. Deze nieuwe boekhouding werd in januari 2013 ingevoerd.

    impulse.brussels adviseert tal van ondernemers en starters bij het beheren van hun onderneming. Het spreekt dan ook voor zich dat een goed bestuur in dit opzicht een essentieel onderdeel van het eigen beheer uitmaakt.

    Wij betreuren dat dit artikel afbreuk doet aan het geweldig werk dat dagelijks gedaan is door onze teams, ten behoeve van de Brusselse ondernemers.