impulse.brussels hielp de Brusselse ondernemingen om in 2014 10 miljoen euro te bemachtigen

 • Tweet
 • Print

  Financieringsadvies is een van de meest gevraagde diensten door ondernemers bij impulse.brussels (1 op de 2 begeleidingen van impulse.brussels is een begeleiding op het vlak van het businessplan, financieel plan en de zoektocht naar financiering). Vaak worden dezelfde vragen gesteld: Wie kan mij helpen mijn project te financieren? De banken zijn terughoudend, bestaan er andere initiatieven? Zou ik in aanmerking komen voor financiële overheidssteun of een gewestwaarborg? Hoe kan ik mijn eigen kapitaal uitbreiden?

  De experts van impulse.brussels beantwoorden al deze vragen. Maar bovenal begeleiden ze de ondernemers opdat deze de financiering die ze nodig hebben voor de ontwikkeling van hun activiteit daadwerkelijk ontvangen. En daarin is impulse.brussels vorig jaar glansrijk geslaagd: een overgrote meerderheid van de Brusselse ondernemingen die in hun zoektocht naar financiering werden begeleid, heeft het nodige kapitaal binnengehaald.

  Steeds meer ondernemingen kloppen bij impulse.brussels aan voor een financiële begeleiding. In 2014 begeleidde impulse.brussels 200 bedrijven in het kader van de financiering van Brusselse ondernemingen met potentieel. Dit is een stijging van 10 % ten opzichte van 2013. Op deze manier werd er 10 miljoen euro aan financiering verkregen (de europese financieringen bekomen in het kader van de opdracht van NCP - Enterprise Europe Brussels niet meegerekend).

  In de top 5 van ondernemingen die van dit soort begeleiding gebruikmaakten, zijn er twee actief in de informaticasector, twee in de groene technologie en één in de voedingsmiddelensector. Tekent zich in Brussel een trend af?

  "De nieuwe technologieën, de groene technologieën en de levenswetenschappen zijn sectoren met een zeer groot potentieel en zijn daarom prioritair voor het Brussels Gewest. Ze zijn in de gewestelijke beleidsverklaring opgenomen en worden ondersteund door de clusters van impulse.brussels", legt Françoise Lambotte, directrice van het departement Expertise & Coördinatie bij impulse.brussels, uit.

  Fyteco, een beginnende onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van biologische producten die de weerstand van planten tegen droogte verhoogt, nam in 2014 deel aan de BSE Academy (Brussels Sustainable Economy) georganiseerd door impulse.brussels. Deze jonge ondernemers hadden wel een idee en de wil om hun onderneming op te richten maar het ontbrak hen aan concrete aanknopingspunten. Dankzij hun deelname aan de BSE Academy waren ze in staat een solide businessplan op te stellen, waarna ze besloten een eigen bedrijf op te richten. Met de hulp van impulse.brussels, haalden ze bij het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie in Brussel (IWOIB), 450.000 euro op waarmee ze een strategisch innovatieplan voor de komende drie jaar gaan ontwikkelen.

  "impulse.brussels was een echte motor voor de ontwikkeling van onze activiteit. Zonder de adviezen van de experts, zonder hun steun en hun contacten zouden we niet zo snel vooruitgegaan zijn", legt Guillaume Wegria, stichter van Fyteco, uit.

  50% van de financieringen die met de steun van impulse.brussels werden verkregen, nemen de vorm aan van (voornamelijk bank-) schulden, 14% de vorm van O&O-subsidies en 36 % de vorm van kapitaal. Is deze verdeling voor elk project gelijk? "We beginnen onze begeleiding bij de zoektocht naar financiering altijd met een financiële en strategische audit van de onderneming en een analyse van haar financiële behoeften. We stellen de ondernemer de verschillende mogelijke financieringsvormen voor – van de banken en crowdfunding tot venture capital –, laten hem zien welke vormen het beste aan zijn behoeften voldoen en schetsen de belangrijkste financieringsscenario's. Uiteraard is elk project, en daarom ook elke financieringsmix, verschillend", aldus Rodolphe d’Udekem, expert in financiering bij impulse.brussels.

  In het kort: financieringsbegeleiding door impulse.brussels - resultaten 2014

   

  • 200: het aantal nieuwe dossiers in verband met financiering dat bij impulse.brussels werd aanvaard

  • 10: de procentuele stijging van de nieuwe dossiers in verband met financiering ten opzichte van 2013

  • 46: het aantal geslaagde zoektochten naar financiering in 2014

  • 10.000.000: het bedrag aan financieringen in euro dat impulse.brussels voor de Brusselse ondernemingen in de wacht sleepte (exclusief Europese financieringen)

  • 2.100.000: het grootste financieringsbedrag in euro dat in 2014 door een Brusselse onderneming werd verkregen

  • 241: het aantal medewerkers die werkzaam zijn in de ondernemingen die van deze financiële begeleiding profiteerden

   

  Lees alle artikels over: