Verhuizing voorzien voor impulse.brussels

 • Print

  Voor een Brusselse ondernemer is het niet altijd makkelijk om te weten tot welke organisatie hij zich moet richten om hulp te bekomen. In Brussel zijn namelijk een heel aantal regionale instellingen actief die de bedrijven ondersteunen.

  De Minister van Economie en Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Céline Fremault, had sinds maanden het plan opgevat om een aantal van deze organisaties te verzamelen op één enkele plek. Bedoeling was om de coherentie en onderlinge samenwerking te bevorderen maar tegelijkertijd ook besparingen te kunnen doorvoeren.

  De 4 organisaties zijn Atrium Brussels (regionaal agentschap voor de handel), Innoviris (innovatie), RIB (onderzoek in Brussel) en wij !

  De zoektocht naar de ideale plek werd maanden geleden toevertrouwd aan citydev.brussels (ex GOMB). Op 17 januari ll, nam de regering uiteindelijk een besluit. Er zal overgegaan worden tot de aankoop van het Uno gebouw, gelegen op de Charleroisesteenweg in Sint-Gillis. Een budget van 15 miljoen werd vrijgemaakt voor deze operatie. De aankoop zelf bedraagt 10,5 miljoen en voor de inrichting wordt 1,25 miljoen uitgetrokken. In totaal zal de hele operatie dus 11,75 miljoen kosten.

  De verhuizing van de 4 organisaties zal progressief gebeuren want huurcontracten zijn nog steeds lopende. Doel is wel dat iedereen ter plekke zal zijn tegen het einde van het jaar !