• Print

  Anne-Catherine Mailleux, oprichtster van Domobios

  Anne-Catherine Mailleux staat op het punt haar eigen bedrijfje op te richten, "Domobios" genaamd. Het eerste doel is al bijna bereikt: ze heeft een product ontwikkeld dat toelaat mijtachtigen te bestrijden zonder dat er insecticiden aan te pas komen. Het patent is aangevraagd en de oplossing bevindt zich in de fase van het prototype.

  Wanneer bent u op het idee gekomen om uw eigen bedrijfje op te richten?

  "Eigenlijk bestudeer ik al jaren de communicatie tussen kleine beestjes: spinnen, mieren enz. Het idee voor het bedrijf is concreet ontstaan na een discussie met Thierry Hance (hij is gewoon hoogleraar aan de faculteit Wetenschappen van de UCL). We stelden vast dat er eigenlijk maar weinig geweten is over mijtachtigen, hoewel ze bij de mens heel wat allergische reacties kunnen uitlokken en ook verantwoordelijk zijn voor veel andere ziektes. Onderzoekers hebben weliswaar snel ontdekt hoe schadelijk deze beestjes kunnen zijn, maar ze hebben vooral geprobeerd om ze uit te roeien met insecticiden.

  Deze discussie vormde het uitgangspunt voor mijn ondernemingsproject: ik moest een manier vinden om mijtachtigen te verwijderen zonder een beroep te doen op insecticiden. Toen ben ik op zoek gegaan naar de nodige subsidies om mijn eigen onderzoek te voeren met een combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek. Vier jaar geleden ben ik hiermee gestart aan de ULB, in het laboratorium van Jean Louis Deneubourg en Claire Detrain, met de steun van Innoviris. De basis van het onderzoek bestond uit de bestudering van de communicatie tussen mijtachtigen onderling – deze is chemisch – om hen vervolgens te kunnen misleiden."

  Welke meerwaarde biedt uw onderzoek?

  Domobios"Wij bieden een extraatje omdat we gebruikmaken van de “woordenschat” van mijten, de chemische moleculen waarmee ze communiceren, om ze in de val te lokken. De tweede fase van mijn onderzoek, de ontwikkeling van een instrument dat de mijten vangt, gebeurde aan de UCL, in een laboratorium dat beter afgestemd is op toegepast onderzoek. En hier staan we dan, we hebben een prototype gemaakt, dat al naar de testers is gestuurd. Het vangt bijna 90 % van de mijten. Over het algemeen zijn we heel tevreden, ook al hebben we, zoals bij elk prototype, een paar tekortkomingen ontdekt. Binnen twee maanden zal het product volledig op punt staan.”

  De uitdagingen voor de volgende maanden?

  “Oh, dat zijn er veel! Eerst en vooral moeten we onze oplossing tegen mijten verfijnen en de productie opstarten. Het gaat om een doek in een speciale stof en een spray. Je legt de doek op een matras of zetel waaruit je de mijten wilt verwijderen. Je parfumeert hem met de spray, de mijtachtigen komen af op de geur en verspreiden zich in de doek en - hopla! – de wasmachine in, en de beestjes gaan eraan... Dat is ons concept in een notendop. De oplossing die we hebben ontwikkeld, werkt goed en efficiënt. De productie van de doek zal uitbesteed worden en de spray en de verpakking zouden geproduceerd worden in een beschutte werkplaats in Brussel.

  De tweede uitdaging bestaat erin om ons team in te werken. Ons team ligt vast sinds eind mei, we zullen met twee zijn: Pierre Buffet (die zich bezighoudt met geldzaken) en ikzelf, ik blijf verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling.

  En dan, de derde grote uitdaging: de financiële middelen vinden om onze onderneming te lanceren (bedrijfsruimte, materiaal, R&D...). We hebben nog € 350 000 nodig. We zijn nog niet bij banken gaan aankloppen, maar wel bij business angels en daar werd ons project heel goed onthaald. We moeten nog de laatste hand leggen aan het businessplan en de verdeelstrategie uitwerken die we onlangs hebben vastgelegd: we gaan ons product al zeker verkopen in apotheken, drogisterijen en biowinkels."

  De ruggensteuntjes die het verschil hebben gemaakt?

  "Die van mijn bedrijfspeter Vincent Cambier. Zijn advies is altijd enorm waardevol. Ik heb ook heel wat steun gekregen van Sopartec, het investerings- en technologietransferbedrijf van de UCL. Zijn missie bestaat erin de resultaten van onderzoek te laten renderen door spin-offbedrijven en licentieovereenkomsten te creëren.

  AcarUpHet fundamenteel onderzoek over de mijten, alsook de ontwikkeling van het systeem om ze te vangen en het bedrijfsproject op zich werden gefinancierd door INNOVIRIS,  het Brussels Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling. De financiering van een bedrag van  707.000€  dekte een periode van 7 jaar."

  Ik heb ook het geluk gehad te kunnen samenwerken met het BAO, in het bijzonder met Patricia Foscolo en Julie Lenain. Ik heb kunnen profiteren van hun netwerk en hun ervaring in het begeleiden van startende ondernemingen."

   

  Interview : Adrien Mintiens - 2012

  In her kort

  Naam : Anne-Catherine Mailleux 
  Geboortejaar : 1966 
  Functie : oprichtster 
  Opleiding : Doctor in de wetenschappen en MBA Louvain School of Management 
  Activiteitensector:  biotechnologie, parafarmacie 
  Personeelsbestand :  3
  Motto : “Elke lange reis begint met een kleine stap”
  Gegevens : Domobios S.A.
  150 rue Theodore Verhaegen te 1060 Brussel - Tel : 02/543 44 17
  Mail : acmailleux@domobios.com - Web : www.domobios.com