Specifieke projecten en programma's

 • Tweet
 • Print

  De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertrouwt impulse.brussels regelmatig een aantal opdrachten toe die bovenop de gewone taken van impulse.brussels komen, de zogenaamde gedelegeerde opdrachten. Zo wordt ons gevraagd om de ondernemingzin te stimuleren bij jongeren uit de Zip-zone, moeten we ondernemers aanmoedigen een bedrijf op te starten in specifieke niches, zetten we bepaalde pilootprojecten op enz).  De Europese Commissie heeft tevens impulse.brussels aangewezen als Brussels contactpunt voor verscheidene Europese programma's die zich richten tot bedrijven (financiering, ontwikkeling en onderzoek, lokale ontwikkeling,....

  Die programma's zijn ondermeer :

  • Ondernemen in de PIZ (EFRO) : eind 2008, startte impulse.brussels het project « Boost Your Talent » dat bedoeld is om de ondernemingszin op school te stimuleren. Het programma sensibiliseert hierbij de leraars en lokale structuren die met jongeren werken. Het project richt zich uitsluitend tot scholen die gesitueerd zijn in de "kanaalzone", ook wel de Prioritaire Interventiezone” (PIZ) genoemd. Die situeert zich langs en ten westen van het kanaal dat van noord naar zuid door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stroomt en betreft scholen in de gemeenten zoals Brussel-Stad, Schaarbeek, Anderlecht, Molenbeek, Vorst, Sint-Gilles en Sint-Joost-ten-Node.

  • Erasmus voor Jonge Ondernemers : Erasmus voor jonge ondernemers is een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma dat nieuwe en aspirant ondernemers de kans biedt om te leren van ervaren ondernemers die in andere EU-landen kleine bedrijven runnen. Sinds 2009 is impulse.brussels het lokale aanspreekpunt voor Brussel.

  • Brussels Sustainable Economy (BSE) : het project Brussels Sustainable Economy wordt ondersteund door het Europese EFRO-fonds en heeft tot doel economische activiteit en werkgelegenheid in het Brussels Gewest te creëren door milieucircuits nieuw leven in te blazen. 6 circuits worden onderzocht : ecoconstructie, hernieuwbare energiebronnen,  biomassa  en groene en witte chemie, afval, water en ecovoeding. Drie organisaties zijn partners in dit project: Brussel Leefmilieu, impulse.brussels en Groupe One.

  • Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu : De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu is een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Ze is één van de vijf prioritaire domeinen die in het Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei aan bod komen. Het concept van de Alliantie Werkgelegenheid – Leefmilieu vertrekt vanuit de vaststelling dat de uitdagingen inzake leefmilieu een geweldige bron voor banen en economische ontwikkeling vormen voor ondernemingen die zich snel zullen kunnen aanpassen. De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu reikt hiervoor een nieuwe bestuursdynamiek aan: ze mobiliseert en coördineert actoren uit de openbare en de privésector en uit het verenigingsleven rond overlegde acties.

  • Enterprise Europe Brussels : Enterprise Europe Brussels is de Brussels vertegenwoordiger van het Enterprise Europe Network, het grootste Europese dienstennetwerk voor ondernemingen.. Enterprise Brussels is een samenwerkingsverband tussen het Brussels Agentschap voor de Onderneming en BECI. Deze organisaties slaan de handen in elkaar om elk vanuit hun expertise in ondernemen en innoveren kmo's wegwijs te maken in Europa. Dankzij dit netwerk kan u snel betrouwbare informatie bekomen over de Europese wetgeving en de regelgeving in andere lidstaten. Daarnaast kan u via dit netwerk uw bedrijf gericht in contact komenmet bedrijven uit andere landen die op zoek zijn naar samenwerking op economisch of technologisch vlak.

  • NCP  Brussels : impulse.brussels is het Nationaal Contactpunt (NCP Brussels) voor het KP7, het 7de Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling van de EU dat loopt van 2007 tot en met 2013. Als deskundige voor het KP7 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, helpt impulse.brussels de Brusselse KMO's en onderzoekscentra om toegang te krijgen tot de Europese financieringen voor hun onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten.